Cevaplar

2012-12-03T18:26:39+02:00

Abdestin tanımı ve islamdaki yeri Mumsema Abdest, Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen abdest kelimesi, "el suyu" anlamına gelir. 
Abdest kavramı Arapça'da "güzellik ve temizlik" manasına gelen vudû' kelimesiyle ifade edilir. 
Namazın şartlarından birisi olan abdest, namaz ve Kabe'yi tavaf, tilavet secdesi gibi bazı ibadetleri yapmak için, vücudun belirli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak veya meshetmektir. 
Abdest müstakil bir ibadet olmayıp, belli ibadetleri yapmak için vasıta niteliğinde bir ibadettir. Manevî temizlik ve namaz başta olmak üzere ibadetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest, aynı zamanda maddî bir temizlenme vasıtasıdır. 

Mâide sûresinin 6. âyetinde, abdestin namaz için farz kılındığı bildirilmekte ve rükünleri (farzları) sayılmaktadır. Âyette zikredilen abdestin farzları; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle beraber yıkamak, başı meshetmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır. 
Bu şartlara Şafiîler, niyet ve tertibi; Hanbelîler, tertip ve uzuvların peşpeşe yıkanmasını; Malikîler, niyet ve uzuvların ardarda ovalanarak yıkanmasını ilave ederler. 
Bu şartlara riâyet edilerek alınan abdestin sahih olabilmesi için, abdest uzuvlarında kuru yer bırakılmaması ve deri üzerinde suyun temasını engelleyecek bir şeyin bulunmaması gerekir. 
Usul ve adabına uygun bir şekilde abdest şöyle alınır: Abdeste niyet ve besmele ile başlanır, parmak aralıkları da dahil eller bileklere kadar üçer defa yıkanır, dişler temizlenir, ağza ve buruna üçer defa su verilip yıkanır. Yüz ve dirseklerle beraber kollar üçer defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak elin içiyle başın üstü bir defa meshedilir. İki elin içi ile başın tamamının meshedilmesi daha iyidir.

Eller ıslatılarak parmaklarla kulakların içi ve dışı, sonra da ense birer defa meshedilir. En son olarak da, üç defa ayaklar topukları ile birlikte yıkanır. Yıkamaya sağ uzuvlardan başlamak, suyu iktisatlı kullanmak, abdest esnasında ve sonunda dua etmek, kelime-i şahadet getirmek abdestin sünnetlerindendir. Kişinin önünden ve arkasından herhangi bir şeyin çıkması, vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin gibi şeylerin akması, ağız dolusu kusmak, bayılmak, delirmek, uyku ve sarhoşluk gibi şuuru engelleyen durumlar abdesti bozar. (İ.P.) 

1 5 1
2012-12-03T18:27:24+02:00

AbdestMüslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizlik [1]. Kur'ana göre abdest namaz kılmak için bedensel temizlenme amacıyla belli organları ıslatmak (gasil, gusül غسل) ve sıvazlamaktır (mesih مسح). Fakihlere (fıkıh alimi) göre hastalık, yolculuk veya su yokluğunun mecbur kıldığı durumlarda abdest veya boy abdesti yerine toprak vb. ile teyemmüm yapılır.

Abdestin farzları [değiştir]

Sünni alimlere göre abdestin farzları dörttür:

Başın dörtte birini meshetmek, yani ıslak elle sıvazlamak. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak. Yüzü yıkamak. Ayakları (topuklarıyla beraber) yıkamak.

Şia alimlerden bazıları ayaklara meshetmenin abdestin farzlarından olduğuna, bazı alimler meshin farz, yıkamanın sünnet olduğuna, diğer bir kısmı ise her iki uygulamadan birisini yerine getirmenin yeterli olacağına inanmışlardır.[4]

Abdestin sünnetleri [değiştir] Şadırvan Niyet etmek Eûzü ve Besmele ile başlamak Evvela ellerini bileklerine kadar yıkamak Misvak kullanmak Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak Ağzına ve burnuna üç kere su vermek Kulağını meshetmek Parmaklarını hilâllemek; yâni bir elin parmaklarını diğer elin parmakları arasına geçirip çekmek Âzâları üçer kere yıkamak Başını kaplama meshetmek Abdesti tertip üzere almak; yâni abdest âzâlarını sırasıyla yıkamak El ve ayaklarını yıkamakta parmak uçlarından başlamak Abdest alırken okunacak birçok duâ olmakla beraber evlâ olan bütün âzâlarını yıkarken besmele çekip şehâdet getirmektir Abdestin mekruhları [değiştir] Sağ el ile sümkürmek Abdest âzâlarından birini üç defadan fazla yıkamak Suyu yüzüne çarpmak Güneşte ısınmış su ile abdest almak Suyu çok az kullanmak veya israf etmek Abdest alırken konuşmak Sünnetlerini terk etmek Abdesti bozan durumlar [değiştir]

Nisa Suresi, 43 ayetine göre sekerat (şuuru yerinde olmamak: delilik/cinnet, esriklik/sarhoşluk, bayılmak-baygınlık, uyku-uyumak...) durumu ile boşaltım organlarından çıkış olması durumu namaza dolayısıyla da abdestin varlığına engeldir. Maide Suresi 6. ayetine göre namaz için abdest ya da teyemmüm şarttır.

Boşaltım organlarından idrar, kan, meni, gaita (dışkı), yel gibi katı, sıvı veya gaz çıkması, Uyumak, delirmek, bayılmak, sarhoş olmak gibi idrak gücünün kaybedildiği durumlar, Kanama, Cinsî münasebet, Ağız dolusu kusmak, Namazda yüksek sesle gülmek, Teyemmüm almış birinin su bulması, Gaz kaçırmak.
1 1 1