Cevaplar

2012-12-03T18:31:28+02:00
Sözlükte "eşitlik" ne demek?

1. Yasalar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.
2. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu.
3. İki ya da daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet

Cümle içinde kullanımı

Bunlar, eşitlikten yana olduklarını söyleseler de, yaptıkları işler hep kendi ipliklerini boyamaya dayanır.
- S. Birsel

Eşitlik kelimesinin ingilizcesi

adj. egalitarianism
n. equality, evenness, parity, equivalence, equation, equalization, equivalent, par

Benzer bağlantılar

eşitlik derecesi, eşitlik eki

   Kaynak: http://esitlik.nedir.com/#ixzz2E0Vgngds

1 5 1
2012-12-03T18:31:32+02:00

Eşitlikçilik ve egaliteryanizm her sosyal ve politik alanda eşitlik isteyen egaliter yani eşit(lik)çi düşünce biçimi. Çağdaş bağlamda özellikle ırk, etnisite, cinsiyet, ve cinsel yönelim bağlamında eşitliğe dair vurgular içerir. Bu yüzden eşitlikçilik, cinsiyet eşitlik, cinsel eşitlik ve/veya ırk eşitliği vb. olarak da tanımlanabilir. Bu görüşe göre toplum renk ve cinsiyet farklılıklarını önemsemeyen bir konumda olmalıdır.

Bu görüş genellikle herhangi bir ideolojiden veya politik düşünceden bağımsız olarak ele alınır. Feminizmle bütünleşmeden kadın haklarını destekler ya da ırkçılığı ekonomik yahut politik düzeyde ele alan görüşlerle bir tutmadan ırk ayrımına karşı çıkar.

1 5 1