Cevaplar

2012-12-03T18:33:33+02:00

[coverattach=1]1. Adjectives : Sıfatlar
İsimleri niteleyen kelimeler sıfat ( adjective ) dir.
a beautiful picture - güzel bir resim
the strong horse – güçlü at


Bu cümlelerde picture ( resim ) ve horse ( at ) kelimeleri isimdir. Beautiful ( güzel ) ve strong ( güçlü ) kelimeleri ise sıfattır. Görüldüğü gibi beautiful kelimesi picture kelimesini, strong kelimesi ise horse kelimesini nitelemektedir.

Zamirler ismin yerine kullanılan kelimeler oldukları için sıfatlar tarafından nitelenebilirler.
He is strong, handsome, rich and humble. Güçlü, yakışıklı, zengin ve alçak gönüllüdür.
They are old but excellent. Eski fakat ve mükemmeldirler.
Bu cümlelerde sıfatlar zamirleri nitelemektedirler.

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de sıfatlar, niteledikleri isimlerden önce gelirler. Tekil, çoğul farketmez.

a good man iyi bir adam
good men iyi adamlar
a beautiful rose güzel bir gül

Bir isimden önce birden fazla sıfat gelebilir. Sıfatların araları virgül ile ayrılabilir veya virgülsüz de yazılabilir.

a big fat man büyük şişman bir adam the thin, tall woman uzun, ince kadın

0