Cevaplar

2012-12-03T18:36:34+02:00
Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili sözler
Şeytan siz fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağrifet ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. 
BAKARA–268-


Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan, kırıp geçiren yılın darlığı içinde, zavallı yoksula “Nasılsın?” deme.
SADİ


İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur. Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.
Walter SCOTT


Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
MEVLANA


Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez 
Merry BROWN


Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluk kapısının anahtarıdır.
Abdullah el BASRİ


Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da daha dost olursun.
CLEBBUL


Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
A.F BAŞGİL


Çoban, kurdun işine razı olursa, köpek yabancıya havlamaz.
Ebu ÜMAME


Düşmanına bir şey vermek, dostundan bir şey almaktan daha iyidir. 
Gustav Van MOSER


Yardım edeceğin kişiye bir şey demeden yardım et.
EFLATUN


Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir. 
KESLER


Bir kör bir başka köre yol gösterirse ikisi de.
Matthew HENR


Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten.
N.KEMAL


Bir el ki olmaya hayr-ı hasenatı, Verilmez ona cennet ilinin derecatı.
Niyazi MISRU 


Sacayağın ayağı üç olur, Birbirine güç olur, biri kulursa hiç olur. 
Türkmenistan Türkleri Atasözü


Gerçek Müslüman isen, yardımdan durma geri, Faydalı olamıyorsan, zararlı olma bari
İsmail ÖZCAN


Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan, yorulma bilmez.
Tatar Atasözü


Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna. 
Türk Atasözü


Kendine yardım etmeyene, Tanrı’da yardım etmez.
SOPHOCLES


İyilik ve takva için yardımlaşınız.
Maide–3-


Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükâfatlarını Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. 
BAKARA–274-


Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.
ANONİM


Küçüklerin yardımı olmaksızın, hiçbir büyüğün başarıya ulaştığı görülmez. Be ne küçüğü büyütür, ne de büyüğü küçültür.
Cemil SEN


Yalnız yiyen, felaket gününde de yalnızdır.
Rig VEDA


Müşterek felaketlerin ızdırabı azdır.
P. SAFA


El kapılarında dilenci değilsin, bunun şükrane olarak kapıdan dilenciyi kovma.
SADİ


Almayı iyi görüyorsan vermeyi kötü görme.
Uygur Atasözü


Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır.
Türk Atasözü


İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakımile katılmalıdır.
EPİKUROS


Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir.
V. SUTTİNER


Kiminki, kalbinde vardır himmeti, Onun da güzellik olur nimeti.
Nizami GENCE


Hayat zaten yeterince kısa ve ıssız değil mi ki? Yolları birlikte kat edenler birbirine yardım etmesin mi?
CHİLON


Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur, ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız.
D.M. LAVSON


Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın.
Hint Atasözü


Kurbağadan yardım istenmektense boğulmak daha iyidir.
SOPHOCLES


Sağlam göz ağlasa, kör gözden yaş çıkar.
Uygur Atasözü


Mandaya dayanacak ağaç olursa kurtlara sala okur.
Türk Atasözü


Bir mahalle de birisi açlık sebebiyle ölürse, o mahallenin hepsi onun katili olur.
İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, motor ya da maddi dünya ile ilgili her hangi bir şey değildir. İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır. 
B. SENNING


İmece günü bulut görmeyene ne mutlu.
Türk Atasözü


Ağaç düşerde yakınına yaslanır.
Gagavuz Atasözleri


Kendi evini yapamıyorsan, bir yapana taş taşı.
Hint Atasözü
0