Cevaplar

2012-12-03T18:45:38+02:00
İsim: Karl Marx 
Doğum tarihi: 5 Mayıs 1818, Trier, Almanya 
Ölüm tarihi: 14 Mart 1883, Almanya, Londra, İngiltere 
Okul/gelenek: Marksizm kurucusu 
İlgilendikleri: Politika, iktisat bilimi, sınıf mücadelesi 
Etkilendikleri: Kant, Hegel, Feuerbach, Stirner, Smith, Ricardo, Rousseau, Goethe, Fourier 
Etkiledikleri: Luxemburg, Lenin, Stalin, Trotsky, GramsciMao, Guevara, Sartre, Debord, Frankfurt okulu, Negri 

Karl Heinrich Marx (okunuşu: Karl Marks) (5 Mayıs 1818 Trier - 14 Mart 1883 Londra), Alman filozof, devrimci, ekonomist ve siyasetçidir. Üniversitede okuduğu dönemlerde ünlü Alman düşünür Hegel'den etkilenmiştir ve genç Hegelciler akımının içinde yer almıştır. Öğrencisi olduğu Hegelci öğretiyi keskin bir eleştiri süzgecinden geçirmiştir. Diyalektik yöntemin yaratıcısı sayılabilecek Hegel'in diyalektik yöntemi kullanış biçimini eleştirmiştir. Marx'a göre Hegel'in öğretisi başaşağı duruyordu. Çünkü Hegel'in öğretisinin temelinde idealizm vardı ve bu yüzden tez-antitez-sentez sarmalında bilinç asıl öğe idi. Dr. Karl Marx ise maddenin bilinci belirlediğini ileri sürdüğünden, sarmalın ilk aşamasında maddenin varolması gerektiğini, maddenin bilinci ortaya çıkardığını savunuyordu. Hegel'in öğretisine materyalist bir eleştiri getirerek Diyalektik Materyalizm gibi bir kavramın ortaya çıkmasında etkin bir rol oynadı. Felsefede, Diyalektik Materyalizm akımının, ekonomik-siyasi-felsefi bir sistem olarak da komünizmin teorisyenlerindendir.

Marx'ın düşüncesinin temelini klasik Alman felsefesi, Fransız sosyalist akımı ve İngiltere'nin ekonomi-politiği oluşturmaktadır. Artı-değer teorisi ile kapitalizmin sömürü sistemini bir belirsizlikten kurtarmış; kapitalizmin eleştirisine bir bilimsellik kazandırmıştır. Bu nedenle bilimsel sosyalizmin kurucuları arasında sayılır.

En yakın yoldaşı Engels ile birlikte ekonomi, felsefe ve siyaset alanında pek çok eser vermiş ve neredeyse bütün Avrupa'da ve Amerika'da, Alman, Fransız, Hollandalı, Belçikalı, Rus, Amerikalı, İngiliz devrimcilerle örgütlenme çalışmasında bulunmuştur. Türkçeye tamamı çevrilmemiş olmakla birlikte, Engels ile birlikte kaleme aldıkları bütün eserlerinin (Marx-Engels Werke) İngilizce baskısı 50 kalın cilt tutar.


Eserleri

El yazmaları (1844) 
Kutsal Aile (1845) 
Feuerbach Üzerine Tezler ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu (1845) 
Alman İdeolojisi (1845-1846) 
Felsefenin Sefaleti (1847) 
Komünist Manifesto (1847-1848) 
Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849) 
Fransa'da Sınıf Savaşımları (1850) 
Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852) 
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859) 
Kapital I. cilt (1867) (ikinci ve üçüncü ciltleri Marx'ın taslaklarına uygun olarak onun ölümünden sonra Engels tarafından düzenlenerek yayımlanmıştır) 
Fransa'da İç Savaş (1871) 
Gotha Programının Eleştirisi (1875)  
1 4 1
2012-12-03T19:17:03+02:00

Prusya Krallığı'na bağlı Trier kentinde yedi çocuklu Yahudi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Karl Heinrich Marx adıyla dünyaya geldi. Babası Heinrich (1777–1838) Aydınlanma düşünürleri Voltaire ve Rousseau'ya hayrandı. Prusya makamları, bir Yahudi'ye hukuk diploması vermeyeceği için Prusya'nın resmi inancı olan Lüterciliği seçti, Hıristiyan oldu. Annesinin ismi Henrietta (1788–1863), kardeşlerinin isimleri Sophie, Hermann, Henriette, Louise, Emilie ve Caroline'dir.


Tam adı Karl Heinrich Marx Doğumu 5 Mayıs 1818, Trier, Almanya(Prusya Krallığı) Ölümü 14 Mart 1883, Londra, İngiltere Çağı 19. yüzyıl felsefesi Bölgesi Batı felsefesi İlgi alanları Politika,iktisat, sınıf mücadelesi, tarih


0