Cevaplar

2012-12-03T18:57:48+02:00

TÜRKÇEYİ YANNIŞ KULLANMIYAK ABİ BEND EBİLMİTOMABİ SEN BİLİYONMU NE GEZER HADİ GORÜŞÜRÜK

0
2012-12-03T18:57:54+02:00

Dilimizi Yabancı Dillerin Etkisinden Korumak İçin Neler Yapabiliriz

Dil yaşayan bir varlıktır Kendisini oluşturan ulusun yaşamıyla birlikte gelişir; o ulusun türkülerini, efsanelerini, destanlarını, geleneklerini, düşünce sistemini, yaşam biçimini… kısaca kültürünü oluşturur Dil olmazsa bir ulustan söz edilemez Öyleyse dilin niteliği bir ulusun kültürel yapısını, gelişimini yakından ilgilendirir

Her dilin kendine özgü bir yapısı vardır Dolayısıyla dünyaya bakışımızı, benliğimizin bir parçası olan anadilimiz koşullandırır

Eğer bir ulusun dili yabancı dillerin etkisinde kalıyorsa, insanlar kendi dillerinin sözcük ve tamlamaları yerine yabancı dillerin sözcük ve tamlamalarını kullanıyorlarsa bu durum kültürel yozlaşmaya yol açar; o ulus başka kültürlerin egemenliği altına girer; dili, buna bağlı olarak da kültürü gelişemez 

Dilimizi Yabancı Dillerin Etkisinden Korumak İçin

Türkçesi olan kavramların İngilizcesini kullanmamalıyız Dilimizi iyi öğrenip güzel konuşmaya, bizden sonraki kuşaklara doğru bir biçimde aktarmaya çalışmalı, bu konuda bilinçli davranmalıyız

Türkçeyi iyi bilmek ve doğru konuşmak yalnızca Türkçe Öğretmenleri’nin, edebiyatçıların işi değildir Bu dili konuşan herkes bu sorumluluğu taşımalıdır Kaynak: http://www.forumlord.net/seviyeli-ciddi-konular/124424-dilimizi-yabanci-dillerin-etkisinden-korumak-icin-neler-yapabiliriz.html#ixzz2E0cN4FuU

0