Cevaplar

2012-12-03T19:16:25+02:00

Anadolu’nun kapısının Türklere açıldığı savaş olarak bilinir Malazgirt Savaşı.

1071 yılında Bizans’a karşı Selçuklu imparatoru Alp Arslan’ın kazandığı meydan savaşıdır. 1071 yılında Bizans hükümdarı Roman Diyojen’e ağır bir yenilgi tattıran Selçuklu Türkleri Anadolu’ya yerleşmişler ve egemenliklerini yıllar boyu bu topraklarda sürdürmüşlerdir.

Selçuklu Türkleri, Malazgirt Meydan Muharebesi’nden yıllar önce,
Anadolu içlerine gaza akınları tertip ettiler. Bu akınlarda, Anadolu’nun,
Türklerin yerleşmesine müsait coğrafi önem ve zenginliklere sahip olduğu tespit edildi.
Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’ya akınları, Bizans Devletini telaşlandırdı.
Akıncıların bu gazalarında, Anadolu ahalisine terör ve tahribattan ziyade adaletle muamelesi, zalimleri ortadan kaldırmaları, can, mal, ırz emniyetini sağlamaları, bölge halkının Selçuklu idaresini gönülden tercih etmelerine yol açtı. Doğu hududundaki hadiseleri dikkatle takip eden Bizanslı idareciler; ülkelerinin bütünlüğü ve devletin bekası için tedbir almaya başladılar. Bizans’ın ancak meşhur tarihi entrikalarla yüzyıllardan beri Anadolu’da hakimiyetini koruyabilmesi, zulme varan sıkı tedbirleri, halka kötü muamelesi, yerli ahalinin Türklerin idaresini tercih etmelerini daha da kolaylaştırdı.

0