Cevaplar

2012-12-03T19:21:51+02:00
Allah evreni yaratıp kendi haline bırakmamıştır. Başta insan olmak üzere tüm canlıları koruyup gözetmektedir. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için tüm imkanları insanın emrine sunmuştur. İnsan Allah'ın emniyeti ve koruculuğu altına girmiştir. Allah esenliğin, huzurun kaynağı olduğu gibi emniyetin ve güvenin de kaynağıdır. Allah'ın gücü kudreti sonsuzdur. Allah katında bir insanı veya milyonlarca insanı gözetmek arasında hiçbir fark yoktur. Bu durum Ona zor gelmez. Yüce Allah şöyle buyurur: "Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür"(Bakara suresi, 255. ayet). "İşte sizin Rabbiniz Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise ona kulluk edin. O her şeye vekildir (her şeyi yöneten, görüp gözeten)" (En'am suresi, 102. ayet). İnsanoğlu hayatında bir çok sıkıntı ile karşılaşır. Bu sıkıntılardan Allah'ın yardımı ve insanı gözetmesiyle kurtulur. Bizi, anne, babamızı, çocuklarımızı, yakınlarımızı, tüm sevdiklerimizi Allah koruyup, gözetmektedir. Onun üzerimizdeki koruyucu şefkat ve merhametine karşılık biz de ona karşı sevgi ve itaat içinde olmalıyız. Allah şöyle buyurur: "Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim olan ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır"
3 2 3
2012-12-03T19:21:51+02:00

Yaratmak bir nesneyi yokluktan varlık sahasına çıkarmaktır. Bu anlamda yaratmak Allah’a mahsustur. Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır. En küçük varlıklardan gökteki aya, güneşe, yıldızlara kadar her şeyin yaratıcısı o’dur. Allah’ın yaratma sıfatına “Tekvin” denir.

Yüce Allah âlemleri yaratan ve terbiye edendir. Yaratmasında tamamen serbesttir. Dilediğini var eder, dilediğini yok eder. Yaratmak o’na zor gelmez. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

“…Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece “Ol” der o da oluverir.”(Al-i İmran suresi, 47. ayet)

Allah’ın yaratma sıfatı her an devam etmektedir. Allah mutlak güç ve kudret sahibidir. Yaratmak için başka bir güce ve araca ihtiyaç duymaz. Yaratmasından dolayı kimseye karşı sorumlu değildir.

Allah her şeyi bir ölçüye göre ve bir düzen içinde yaratmıştır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Hiçbir yaratılan da başıboş bırakılmamıştır. Yaratılmış olan her şey, Yaratan’ın varlığına, birliğine, gücüne işaret eder.


O hâlde her şeyi yaratan Yüce Allah’ımızı tanımalı, sevmeli ve isteklerine uygun davranmaya çalışmalıyız.Yüce Allah “Ant olsun biz insanı en güzel biçimde yarattık.”( Tin suresi, 4.ayet) buyurarak insanın en mükemmel varlık olduğunu belirtmiş ve evreni insanın emrine ve faydasına sunduğunu bildirmiştir. Ancak Allah, yaratılış gayesine uygun davranmayan insanlar için “sonra onu aşağıların en aşağısına çevirdik.”(Tin suresi,5.ayet) diyerek uyarmıştır.

Allah Yaşatandır

1 5 1