Cevaplar

2012-12-03T19:50:03+02:00

galiba genç nüfus deniliyor

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-03T19:50:47+02:00

• Nüfusun yaş durumu

Nüfus, yaş gruplarına göre, genç, olgun ve yaşlı olmak üzere 3 kısma ayrılır.
0 - 14 - Genç nüfus
15 - 64 - Olgun nüfus
65 + … - Yaşlı nüfus
Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun 1990 yılında yaş gruplarına göre dağılımı şu

2 5 2