1.Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgenlerin ortak özeliklerinden değildir? a. kenar uzunlukları eşittir. b. açıları eşittir. x c.köşegen uzunlukları eşittir. d. kenar sayıları bir arttıkça iç açılarının toplamı da 1800 artar. A . a B. b C.c D. D 2. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir? A) Bütün kenar uzunlukları eşittir. B) karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. C) Düzgün çokgendir. D) Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur. 3. Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir? A) Üçgen B) Düzgün çokgen C) Dikdörtgen D) Altıgen 4. Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir? A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 5. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A) Eşkenar üçgen B) Düzgün beşgen C) Düzgün altıgen D) İkizkenar üçgen 6. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? A) 180 B) 540 C) 360 D) 720 7. Aşağıdakilerden hangisi paralel kenar özelliği taşımaz? A) Eşkenar dörtgen B) Kare C) Yamuk D) Dikdörtgen 8. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a. karenin köşegenleri dik kesişir. b. dikdörtgenin köşegenleri dik kesişir. c. eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. A. a-b-c B. a-c C. b-c D. a-b 6. Aşağıdakilerden kaç tanesi düzgün çokgendir? I. Kare II. Düzgün altıgen III. Paralel kenar IV. Eşkenar üçgen A. 4 B. 3 C. 2 D. l 28. 12. Bir düzgün beşgenin bir kenarı 8 cm ise, çevresi kaç cm olur? A. 80 B. 56 C. 48 D. 40 29. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın açı özellklerinden biridir? A) açı ölçüleri toplamı 360 dercedir. B) bütün açılarının ölçüleri eşittir. C) açı ölçüleri toplamı 180 derecedir. D) karşılıklı açılarının ölçüleri eşit değildir. cevaplarmısınız

1

Cevaplar

2012-09-30T17:34:37+03:00

bence sen bu soruyu boşgeç :D

0