Cevaplar

2012-12-03T20:06:48+02:00

fazlasıyla uzun olabilir ama sen toparlarsın tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3500 yılı esas alınmıştır.Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.

Tarih

Tarih Öncesi Devirler
Tarih Devirleri

Taş Devri
Taş Bakır Devri
Maden Devri

1- Kaba Taş (paleolotik)

2- Yontma Taş (mezolotik)

3- Cilalı Taş (neolitik) 
Taş- Bakır Devri (Kalkolitik Çağ)

1. Bakır

2. Tunç

3. Demir
1. İlkçağ

2. Ortaçağ

3. Yeniçağ

4. Yakınçağ


Tarihin devirlere bölünmesinin temel nedeni tarihi olayları incelemede, araştırmada ve öğrenmede kolaylık sağlamaktır. Özünde tarih bir bütündür, çağlara ayırarak incelemek pratik bir yaklaşımdır.

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

İnsanın yeryüzünde görülmesi ile başlar. Yazının icadı ile sona erer.

Prehistorik olarak da adlandırılan devirlerin birbirinden ayrılmasında yazı olmadığı için, insanların kullandığı araç ve gereçleri, yaptıkları hammaddeler ve yaşa*yış biçimi ölçü olarak alınır. 

I. TAŞ DEVRİ 

1. YONTMA TAŞ DEVRİ (PALEOLİTİK): 

Eski Taş Devri ya da Kaba Taş devri olarak da adlandırılır.

Jeologların Buzul Çağı adını verdikleri dönemi kapsar. 

Bu devrin özellikleri şunlardır: 

1) İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir 

2) Yeryüzü buzullarla kaplıdır. 

3) İnsanlar tamamen doğaya bağlıdır. İnsanlar küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirmişlerdir. Besin üretimine henüz geçilmemiştir. 

4) İklim koşullarının zorlayı etkisi, insanların bu dönemde mağara gibi doğal kaynaklarda yaşamasına neden olmuştur. Bu doğal kaynakların yanı sıra, oturabilecekleri yerleri, açık alanlara kendileri de yapmaya başlamışlardır. 

5) İnsanlar, yaşadıkları mağaralara, avladıkları hayvanların resim ve figürlerini yaparak ilk sanatsal eserleri yapmışlardır. 

6) Doğadaki çakmak taşları ilkel şekilde yontularak ya da kemikler kullanılarak silahlar yapılmıştır. 

7) Ok ve yay da kullanılmaya başlanmıştır. 

8) İnsanlar av hayvanlarını ya da yemiş dolu ağaçları bulabileceği yerlere gitmek zorunda olduğundan yaşam tarzı göçebeliktir.

9) Giyimde hayvan postlarından ve büyük yapraklardan yararlanılmıştır. 

10) İnsanların sosyalleşme süreci henüz başlamamıştır. Bununla birlikte klanlar ortaya çıkmıştır. 

11) Dönemin sonuna doğru ateş insan tarafından kontrol altına alınmıştır. Ateşin kontrol altına alınması, tarih öncesi devirlerin en önemli gelişmesidir. Ateş, ısınma, aydınlanma, yiyecekleri pişirme, madenlerin işlenmesi, haberleşme, çanak çömlek yapımı ve yırtıcı hayvanlardan korunma aracı olarak kullanılmıştır.

12) Totemizm denilen ilk inanış başlamıştır.


0
2012-12-03T20:10:49+02:00
SONSUZA KADAR FENERBAHÇESeni Kalbime Gömdüm.  
   Tarİh Öncesİ Devİrler (ÇaĞlar)
Tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3500 yılı esas alınmıştır.Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.

Tarih

Tarih Öncesi Devirler
Tarih Devirleri

Taş Devri
Taş Bakır Devri
Maden Devri

1- Kaba Taş (paleolotik)

2- Yontma Taş (mezolotik)

3- Cilalı Taş (neolitik) 
Taş- Bakır Devri (Kalkolitik Çağ)

1. Bakır

2. Tunç

3. Demir
1. İlkçağ

2. Ortaçağ

3. Yeniçağ

4. Yakınçağ
0