Cevaplar

2012-09-30T17:42:16+03:00

anlam özellikleri derken?

0
2012-09-30T17:56:45+03:00

Bu çalışma Türkçedeki adtabanlı eylemlerin biçimbilimsel ve anlambilimsel
özelliklerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Clark ve Clark (1979)’daki öneri
çerçevesinde Türkçe adtabanlı eylemler, taban adın anlam özelliklerine göre sekiz
sınıfa ayrılmıştır: yerleşen, yer, süre, kılıcı, deneyimleyen, hedef, kaynak, ve araç
eylemleri. Çalışma, yerleşen, yer ve hedef eylemlerinin kılınış özelliklerini tartışmakta
ve taban adın içkin anlambilimsel özelliklerinin bu eylemlerin hedefte-bitişli olup
olmadıklarını belirlemede etkin olduğu göstermektedir. Kılınış belirsizliği sergileyen
yerleşen eylemleri ayrıca irdelenmiştir. Bağlamın, özellikle dünya bilgisinin bu tür
eylemleri içeren tümcelerde zamansal sonluluk yorumu oluşturmadaki rolü
betimlenmiştir.

0