Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-03T20:23:18+02:00

çokbilgi .com..............................................

1 3 1
2012-12-03T20:23:47+02:00

FİİLİMSİLER            

Fiilden türeyen, fiil anlamını yitirmeyen, ancak cümlede isim, sıfat, zarf vb. gibi kullanılan kelimelere fiilimsi denir.  

Fiilimsiler;

  Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler.

  Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler.

  Cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek-fiik alarak yüklem olabilirler.

  Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik olarak adlandırılır.

  Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirirler.

  Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir.

  Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar.            

 

1 5 1