Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-03T20:30:23+02:00

Eğitim-Öğretim İle İlgili Kısa Deneme 

Okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk, yapay bir ortam olmamalı; hayata yakın, oradaki gerçeklikten uzak olmayan, öğrencinin hayatla bağlantısını koparmayan bir yaşantı sunmalıdır 

Okul öğrencileri hayat için hazırladığına göre, oradaki öğretim de hayatın doğrudan kendisi olmalıdır Ders konuları, anlatım sırasında verilen örnekler hayatın içinden seçilmelidir Çocuklara öğretirken kullanılan dil, oluşturulan sosyal ortam vs gerçek hayata yakın olmalıdır 

Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte de kullanılmasıdır Konuların yaşanan hayattan alınması, öğrencilerin öğrendiği bilgileri hayata atıldığında kullanmasına yardımcı olacaktır

4 4 4
2012-12-03T20:31:05+02:00

Etkili Öğretmenlerin Rolleri ve Sosyal Beceriler Arasındaki İlişki 
Yukarıda öğretmenlerin çeşitli rolleri üzerinde durulmuştur Burada ise bu roller ile sosyal beceriler arasındaki ilişki ele alınıp tartışılacaktır Öğretmenin, öğrencinin kişisel problemleri ve endişeleriyle ilgilenirken duyuşsal ve sosyal yönden duyarlılığı ön plâna çıkar Duyuşsal yönden duyarlı olan öğretmen öğrencilerin içinde bulunduğu dönemin kültürünü anlar ve ona göre davranır Gelişmeye açık etkin bir öğretmen öğrencilerin duygularına değer verir, onların olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olur Öğrencilerin sözel ve sözel olmayan tepkilerine değer verir ve dinler Öğretmenlerin dinleyici ve ilk iletişimi kuran kişi olarak adlandırılan rolü duyuşsal ve sosyal yönden duyarlı olmasını gerektirir

Öğretmen bütün sınıfı içeren faaliyetler organize ederken, dersi öğrenciyi aktif kılacak şekilde plânlarken, grup etkinliklerini organize ederken, beklenmeyen bir durumla ya da plânların bozulması halinde ortama ayak uydururken sosyal kontrol becerilerine gereksinme duyar 

Her öğrenciye beklentilerini açıkca belirtirken sosyal ve duyuşsal anlatımcılık söz konusudur Sosyal ve duyuşsal anlatımcılık aynı zamanda iletişimde netlik, beklenileni tam olarak açıklama, duygu ve düşüncelerini açıklamada gerekli olan beceri unsurlarıdır Öğrenci ve diğer personelle iyi iletişim kurabilmesi, duyuşsal ve sosyal yönden anlatımcı ve duyarlı olması ile ilgilidir

1 5 1