Cevaplar

2012-12-03T20:41:37+02:00

 İnsan sevgisini temel olarak almıştır. Hece ölçüsünü kullanmıştır,  Aruzla da yazmıştır. İlahi ve nefesleri çoğunluktadır. Divan ve Risalet-ün Nushiye adlı eserleri vardır.

4 3 4
2012-12-03T20:46:40+02:00

dehhani;nin sanat anlayışı şudur toplumda bir birey sanata tutkundur bu resim müzik

tiyotro ola bilir  obirey bu sanatlara tutkun olduğundan    o sanat dalında  daha fazla

ilerler ve çok iyi olur ona dehhani;nin sanat anlayışı denir

 

3 3 3