Cevaplar

2012-12-03T20:46:52+02:00

Dünyanın zengin bir maziye sahip olan ülkelerinden biri de Mısır'dır. Mısır, tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuştur. 


Arkeolojik kazılardan çıkarılan neticelere göre, bilinen ilk tarihi M.Ö. 5000 yıllarında kurulmuş olan, Aşağı ve Yukarı Mısır Krallıkları ile başlar. Bunlardan en eskisi 


Firavunlar dönemidir.Bugüne kadar sır olarak kalan ve dünyanın yedi harikası arasında birincisi olan piramitler, bunların zamanlarında yaptırılmıştır. 


Piramitlerin inşasında kullanılan ve bazıları 15 tona ulaşabilen dev taş blokların taşınması, hesaplarının 'pi' sayısına uygun olması ve en ücra yerlerinin aydınlatılması gibi sırlar halen çözülememiştir. Ayrıca teşekkülleri ayrı bir muamma olan ve rüzgarlar tesiriyle çeşitli hayvan şekillerini alan sfenksler de, bugün hayretleri üzerlerine çekmektedirler. Bunu Menes Hanedanlığı ve arkasından Pers hakimiyeti takip eder. 


Perslerin, Kiyaniyan şahlarının sonuncusu olan Dara; Erbil'de mağlup olunca Mısır, Makedonya Kralı Filip'in oğlu İskender'in eline geçti. İskenderiye şehrini kurdu. Elde ettiği zaferleriyle ahlakı bozuldu. Sonunda işret ve sefahetle öldü. Bundan sonra Mısır, 640 yılına kadar Roma ve Bizans hakimiyetinde kaldı.

0
2012-12-03T20:47:58+02:00
Mısır

Mısır ya da resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti,

 

Mısır cumhuriyetle yönetilen bir Arap ülkesidir. Halkının çoğunluğu Müslüman Araplardan oluşur. Başkenti Kahire'dir. Ülkenin cumhurbaşkanıMuhammed Mursi'dir. Ülke başbakanı ise Kemal Ganzuri'dir. Mısır'ın yasama organı ise Mısır Halk Meclisi'dir.

Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın, batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. Mısır, Asya kıtasında yer alan kısmı Sina Yarımadası üzerinden Filistin ve İsrail ile komşudur. Mısır'dan geçen Nil Nehri, sularını Akdeniz'e boşaltmaktadır. Medeniyetin beşiği olan Ortadoğu'da bulunan bir ülkedir. Ülke 1,010,000 kilometre kare kapsayan bir toprak parçasına ve 2012 tahminiyle yaklaşık 90 milyon nüfusa sahiptir.

Mısır'ın yaklaşık 7,000 yıllık bir geçmişi vardır. İlk medeniyetten buyana birçok yönetim, ülke ve kavim gelmiş ve geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir vilayeti olmuştur. 1922'de bağımsızlaşmış ve 1953'de cumhuriyet ilan edilmiştir. En son 2011 Mısır Devrimi ile 32 yıl Mısır'ı yöneten Hüsnü Mübarek gitmiştir ve ülke demokrasiye geçiş sürecine başlamıştır.

Uluslararası alanda çoklu ilişkileri vardır. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Asya Birliği'ne üye olmakla beraber, hem doğu hemde batı ülkeleri ile dengeli ilişki içindedir.

 

 

Tarihi

Mısır'ın yaklaşık 7 bin yıllık köklü bir geçmişi vardır. Bu dönem içinde birrçok ülke, kavim, kişi ve yönetim Mısır'ı bir dönem yönetmiştir. Mısır tarihi aşağıdaki dönemlere ayrılır:

Mısır İmparatorluğu Hanedanlar öncesi dönem - M.Ö.3150'den önce Firavunlar dönemi Erken hanedanlar dönemi M.Ö.3032 - M.Ö. 2707 Eski Krallık M.Ö.2707 - M.Ö.2216 Birinci aradönem M.Ö.2216 - M.Ö.2025 Orta Krallık M.Ö.2010 - M.Ö.1793 İkinci aradönem M.Ö.1648 - M.Ö.1550 Yeni Krallık M.Ö.1531 - M.Ö.1075 Üçüncü aradönem M.Ö.1075 - M.Ö.652 Geçdönem M.Ö.652 - M.Ö.332 Yunan Roma Dönemi M.Ö.332 - M.S 395 Bizans dönemi 395 - 638 İlk İslam zamanı 640 - 868 Tolunoğulları 868 - 905 Abbasiler 905 - 935 Akşitler 935 - 969 Fatımiler Devleti 969 - 1171 Eyyubiler Devleti 1171 - 1250' Memlûk Devleti 1250 - 1517 Osmanlı Devleti 1517 - 1805 Mısır Napolyon çıkarması 1798 - 1802 Mehmet Ali Paşa Hanedanı 1805 - 1882 İngiliz egemenliği 1882 - 15 Mart 1922 Mısır Krallığı 19 Nisan 1922 - Temmuz 1952 Mısır Cumhuriyeti 18 Haziran 1953 - 1 Şubat 1958 Birleşik Arap Cumhuriyeti 1 Şubat 1958 - 2 Eylül 1971
0