Cevaplar

2012-12-03T20:51:33+02:00

Attis: ilkbahar tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 64;

Kybele: «Anaerkil Anadolu halklarının en eski ve en büyük tanrıçası.» Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 282;

Kumru: Eski anadolu inanışlarında Kybele'nin simgesi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 275;

-------------------------

•Frigyalılar'da Din ve İnanış:

•Frigya Dini: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 160;

Askaenos: «Frigyalıların en önemli putu. Tapınak yeri yalvaçtadır.» Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 55;

------------------------------------

•Hititlerde Din ve İnanış:

•Hitit Dini: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 199;

Arinna: Güneş tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 52;

Dolikhenos: Fırtına tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 120;

Hurriş: Boğa tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 202;

İlluviyanka: Fırtına tanrısıyla dövüşen ejder. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 214;

Kamuşşaba: Koruyucu tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 237;

Kaşku: Ay tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 244;

Kuaba: Ana tanrıça Kybele'nin Hitit dilindeki adı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 273;

Lelvani: Savaş tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 288;

Levanis: Fırtına tanrısının kız kardeşi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 289;

Narik: Fırtına tanrısı. Zas Hazua'nın yardımcısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 358;

Vuruşemu: Güneş tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 546;

Zas-Hazuna: Fırtına tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 568;

Zintuhi: «Fırtına tanrıları ailesindendir.». Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 574;

------------------------------------

•Hurriler'de Din ve İnanış:

•Hurri Dini: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 202;

Kumarbi: Hurrilerde bütün putların atası. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 275;

Kuşuk: Ay tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 279;

-------------------------------

•Lidyalılar'da Din ve İnanış:

--------------------------

•Mitanniler'de Din ve İnanış:

Uruvanassel: «Mitanni pentaonu'nun büyük tanrı üçlüsünden biri.» Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 530;

--------------------------

•Urartular'da Din ve İnanış:

Haldi: Urartuların en büyük putu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 180;

----------------------------

•Luviler'de Din ve İnanış:

Uruvanda: Luvilede geyik tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 530;

Zibarva: Eski bir put. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 573;

0