Cevaplar

2012-12-03T21:04:04+02:00

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE TOPLUM YAPISI
İlk Türk toplumunun temelini Oguş adı verilen aile oluşturur. Aileler birleşerek Urug(sülale) ,Uruglar birleşerek Boyları ve Boylarda birleşerek Bodunu(Türk milleti) oluşturur.İlk Türk toplumunun genel özellikleri şunlardır;

1- Türk toplumu atlı göçebe toplum yapısına sahiptir. Yazın yaylaklara çıkılır, kışın kışlaklara dönülürdü.

2- Orta Asya nın ağır coğrafi şartları sebebiyle Türk toplumu savaşçı ve teşkilatçı bir yapıya sahiptir.
3- Türklerde at kültürü çok önemlidir. At yiyecektir. At içecektir.(Kımız) at ulaşım ve savaş aracıdır.

4- Toplumsal yaşayış gelenek ve göreneklerden oluşan töre çerçevesinde şekillenir. Hiçbir Türk töreye aykırı hareket edemez.

5- Türk toplumunda aile ve kadının yeri oldukça önemlidir. Genelde tek eşlilik vardır. aile çekirdek aile olup evlenen çocuklar ayrılır küçük oğlan ana babaya bakar ocağını tüttürür. Mirasın önemli bölümünü alırdı. Eski Türk ailesi Ataerkil(Baba yönetimli) olmasına rağmen kadınların geniş hakları vardır.(Boşanma gibi) babaya; Ata veya kang - anneye; ana veya ög denirdi.

6- Evlilikte ise karşılıklı rıza vardı. Yani görücü usulünden çok kızın ve oğlanında istekleri gözetilirdi. Türklerde aile ve sülale içi evlilik olmayıp ancak boylar arasında evlilikler vardır. bunun nedeni bozkırda boylar arası akrabalık oluşturmaktı. Hatta önemli kişiler daha çok Çinli kızlarla evlenirdi. Başlık parası (kalıng) , Kız çeyizi(Yumuş-eğne) ve düğün yemeği (Törün) vardı. 

7- Türkler Yurt ya da keregü denilen keçe ve halılarla kaplı çadırlarda yaşarlardı. Bunun yanında başta Uygurlar olmak üzere büyük şehirlerde kurmuşlardır.

8- Boylar halinde yaşamışlardır Her Türk boyunun kendi Kurultayı vardı. Boy beyleri Kağanı başkanlık ettiği Büyük Kurultaya katılırdı. Boyların kendilerine ait tamga(Simge) ve Ongun(Hayvan) u vardı. Örneğin Göktürklerin tamgası kurt başı Ongunu ise Dişi Kurt- Kayı boyunun tamgası iki ok ve bir yaylı ok ongunu ise şahin idi.vs…

9- Türkler eğlencelere ve törenlerde çok verirlerdi 9 Martta(Bazı Türk toplumlarında 21 Mart) büyük toylar düzenlenirdi. Ayrıca 5. ayda da (mayıs) büyük şenlikler ve törenler yaparlardı. Bu törenlerde Kımızlar içilir(Kısrak sütünden içki) atlar kurban edilir ve yenir, çeşitli yarışmalar yapılırdı. Ayrıca güreş, at yarışları ve ciritte önemli idi.

10-Türkler göçebe oldukları için et (daha çok at eti) ve hayvansal gıdalar tüketirlerdi. Tarım çok azdı.

11- Giysiler ise pantolon ceket idi. Kemer ve çizme çok önemli idi hatta kemer hükümdarlık sembolü idi. Kışın uzun kaftanlar giyerlerdi. Başlarında Börk denilen deriden başlıklar giyerlerdi. Saçları uzun bırakırlar ancak örmezlerdi Bıyık ve sakal önemli idi. Bıyık gürlüğü cesaret, savaşçılık ve gençliğin; sakal ise bilgeliğin göstergesi idi.

0
2012-12-03T21:13:04+02:00

II. ÜNİTE: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI

A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE TOPLUM YAPISI

1. Toplumsal Yapı

2. Yaşayış

3. Dinî Hayat

B.TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE TOPLUM YAPISI

1. Yönetenler

2. Yönetilenler (Halk)

3. Toplumsal Yaşantı

C. KLASİK DÖNEM OSMANLI TOPLUM YAPISI

1. Osmanlı Toplum Yapısı

2. Sosyal Hareketlilik

3. Millet Sistemi

4. Osmanlı Ailesi

5. Sosyal Yardımlaşma

6. Toplumsal Yaşantı

Ç. TANZİMAT'TAN SONRA OSMANLI TOPLUM YAPISINDAKİ DEĞİŞİM

1. Toplumsal Değişim

2. Sosyal Yardımlaşma

D. ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU

0