Cevaplar

2012-09-30T17:59:17+03:00
Conditionals (Koşullu Cümleler)

Birbirine bağlı olan olayları (yani birinin olması, diğerinin olmasına bağlıysa) ifade etmek için İngilizce’de Conditional sentences (şart veya koşul cümleleri) dediğimiz yapı türü kullanılır.


Şart cümleleri iki cümle ya da cümlecikten oluşur. Birisi if kelimesiyle başlayan cümleciktir ki buna if clause ( if cümleciği ) denir. Diğeri ise if cümleciğinin tesirinde ortaya çıkan cümleciktir ki buna da Main clause ( ana cümlecik ) denir.


Cümleye if clause ya da main clause ile başlanabilir. Eğer cümleye if clause ile başlanırsa, if clause ile main clause arasına virgül konur.


Conditional’lar genel itibarıyla üçe ayrılır, ancak birinci tip iki ayrı şekilde ele alındığında bunlar dörde ayrılır.
Bu cümlelerin tipleri biraz karışık olduğundan, önce aşağıdaki tabloda genel açıklamalar verilmiştir.

ÖRNEKLER KULLANIM


• CONDITIONAL 0


If I am late, my father takes me to school.
(Eğer geç kalırsam, okula babam götürür.)


She doesn’t worry if Jack stays out after school. (Jack eğer okuldan sonra dışarıda kalırsa, annesi endişelenmez.)

If + Simple Present Tense __________ Simple Present Tense

Yapı : If + ( do ) ( do )

Doğruluğunu hiçbir zaman kaybetmeyen eylemlerde, conditional 0 kullanılır. Buradaki şarta bağlı olan olay, her zaman geçerlidir ve asla değişmez.

0