Cevaplar

2012-12-03T21:29:49+02:00

yıkanmış toprakÇok yağışlı bölgelerde, hümüs ve demir hidratlarıyle esmer rengini almış ve sertleşmiş B katı toprakları üstünde bulunan, çok yıkanmış, kül renkli A katı toprağı

0
En İyi Cevap!
2012-12-03T21:30:16+02:00

Çok yağışlı bölgelerde, hümüs ve demir hidratlarıyle esmer rengini almış ve sertleşmiş toprakdır


A)NEMLİ BÖLGE TOPRAKLARI:Bu tip nemli bölgelerde oluşmuş olan toprakların genel özelliği büyük ölçüde yıkanmış olmalarıdır.Toprak yıl boyunca nemlidir.Yıkanma olayı fazla olduğu için tuz ve kireç oranı azdır.Organik madde(Humus ) yönünden ise zengindir.Bu nedenle renkleri genellikle koyu renktedir.Bu toprakların başlıcaları şunlardır;
Laterit topraklar:Ekvatoral iklimin toprak tipidir.Bitki örtüsü gür olmasına rağmen gerek yıkanmanın fazla olması gerekse de toprakta yaşayan mikroorganizmaların bitki kalıntılarını kısa sürede tüketmesi nedeniyle humus bakımından fakirdir.Bu nedenle tarım açısından verimi düşük topraklardır.
Terra Rossa(Kırmızı Topraklar):Akdeniz iklim bölgelerinde kalkerler üzerinde oluşan topraklardır.Yarı Laterit anlamına gelen Lateritik topraklar grubu içinde yer alır.Bünyesinde demir oksit oranı fazla olduğundan renkleri kırmızımsıdır.Humus ve mineral bakımından zengindir.
Podzol Topraklar:Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı ormanlar sahasında görülen topraklardır.Daha çok Kanada,Sibirya gibi alanlarda rastlanılır.Sıcaklık düşük olduğundan topraktaki mikroorganizma çok azdır. Ayrıca yıkanmanın fazla olması mineraller bakımından da fakir olmasına neden olmuştur.Tarımsal üretim açısından verim düşüktür.
Tundra topraklar:Tundra ikliminin görüldüğü Avrupa,Asya ve Kanada’nın kuzey kesimlerinde görülür.Kış aylarında kar altında donmuş olan toprak yazın çözülerek bataklık halini alır.Tarıma elverişli olmayan topraklardır.
Kahverengi orman toprakları:Orta kuşağın nemli ve ılıman bölgelerindeki geniş yapraklı orman sahalarında  görülen(Okyanusal iklim) topraklardır.Humus bakımından zengin oldukları için tarıma elverişlidirler

1 5 1