Cevaplar

2012-12-03T21:44:16+02:00

ı dilleri Eski Türkçe içinde yer alır. Bunların örneklerini İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatında ve Geçiş Dönemi diye adlandırdığımız 11. ve 12. Yüzyıl Türk edebiyatında görmüştük. Türk yazı dili 13. yüzyılda biri Batı Türkçesi, diğeri Kuzey-Doğu Türkçesi olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Türkçesi içinde zamanla Anadolu Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türkçesi gibi yazı dilleri meydana geldi. Batı Türkçesinin temelini Eski Anadolu Türkçesi oluşturur. 13. ve 14. yüzyıllar bu yazı dilinin oluşup gelişme dönemidir. Bu dönemde, bu yazı dili ile ortaya konan ve  anonim birer özellik gösteren BattalnâmelerDânişmendnâmeler, Saltuknâmeler ve Dede Korkut Hikâyeleri önem arz eder.

 

13. ve 14. yüzyılların  önemli bir özelliği de bu dönemde Tasavvuf inanışının hızla yayılarak şiirimizin başlıca konu ve teması haline gelmesidir.

HO
0
En İyi Cevap!
2012-12-03T21:49:57+02:00

kelile ve dimne        nesimi         kadı burhanneddin       ahmedi     aşık paşa             gülşehri              yunus emre            şeyyad hamza          sultan veled                       mevlana celaleddin-i rumi                   hacı bektaş-ı veli                   ahmed fakıh                hoca dehhani                     bunlar 14 tane

1 5 1