Cevaplar

2012-12-03T21:54:23+02:00

kohezyon : sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvvetti

adezyon :farklı cisimler arasındaki çekim kuvveti

karbonhidrat:enerji verici besin

atp:enerji birimi(adenozin tri posfat)

0
2012-12-03T22:27:39+02:00

KOHEZYON : aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Molekül çekim kuvveti demektir

  ADHEZYON : Bir maddenin atomu ile diğer bir maddenin atomu arasında da çekme kuvvetleri mevcuttur ve buna da adhezyon yani yapışma adı verilir.   MOLEKÜL : Bir kimyasal maddenin bağımsız olarak bulunabilen en küçük parçası.   ORGANEL : Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibİ.   HÜCRE :Canlının canlılık özellikleri taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçası.
DOKU : Bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alakaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu.
ORGAN : Canlı bir vücudun belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak saptanmış bölümü   ORGANİZMA : Canlı bir varlığı oluşturan organların tümü.   METABOLİZMA : Canlı organizmada meydana gelen kimyasal olayların tamamı.   İNORGANİK : Cansız olan, karbondan başka bütün elementlerden türeyen; organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen sayrılık.   ORGANİK : Organlarla ilgili, örgensel, uzvi.   ASİT : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden  alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, hamız   BAZ : Kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötralize eden kimyasal bileşikler.   MİNERAL : Belirli kimyevi bileşime sahip, tabii olarak meydana gelmiş homojen (tek görünümlü) katı madde.   KARBONHİDRAT :Karbonhidrat; Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklere denilmektedir.Karbonhidrat insan ve hayvan vücudunda glikojen olarak, bitkilerin yapısında nişasta ve selüloz olarak bulunmaktadır   LİPİD : Yağ, yağ asitleri ve sebum içeren, hem bitkiler hem de ciltte bulunan çok çeşitli maddeye denir.   PROTEİN : Albüminli madde; organizmanın en önemli yapıı taşı. Amino asitlerin birleşmesinden meydana gelmiş karmaşık yapılı organik moleküllerdir.   ENZİM : Enzimler,kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir.   SUBSTRAT : enzimin etki ettiği bileşiğe denir.   VİTAMİN : Hayvansal metabolizma için gerekli olan ve organizmaya besin ya da ilaç olarak dışardan sağlanan biyokatalizör madde   ATP : Hücrenin Enerji Değişim Aracıdır. Klorofil tarafından emilen ışık enerjisi, o haliyle bitkilere yararlı değildir. Yararlı bir hücre enerjisine, bir kimyasal enerji biçimine dönüşmesi gereklidir. Bitki olsun hayvan olsun bütün canlı hücrelerin enerji sağlayıcısı daha çok ATP olarak bilinen adenosin trifosfattır. ATP, hemen hemen DNA zincirinin tek bir nükleotid halkası büyüklüğünde ve karmaşıklığında bir moleküldür. Aslında, fazladan iki fosfat eklenmiş bir nükleotiddir (adenosin monofosfat) Önce ATP’nın hücre içinde nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi klorofil ışığı emer, ışığın enerjisini elektriğe çevirir, sonra da şeker yapma işlemi sırasında bu enerji ATP’ye dönüşür. Güneş enerjisi böylece ATP molekülleri içine kilitlenip saklanır.  
             
0