Cevaplar

2016-11-16T19:54:52+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Kuvvetler ayrılığı en basit haliyle yasama,yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrılmasıdır. Bu organlardan yasama, yasa yapmak veya yasa kaldırmak için anayasaların verdiği yetkiyi kullanan katılımcı meclislerdir. Yürütüme ise yapılan yasaların uygulanmasını sağlayan yapıdır. İlk olarak Antik Yunan ve Roma'da görülen bu sistem ile devlet organlarının birbirlerinden ayrılması ile güç ve sorumluluktan kaynaklanan çatışmalar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Anayasamızda kuvvetler ayrılığı 1921 ve 1924 yılında yer bulmamıştır fakat 1960 ve hala geçerli olan 1982 Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini temel alarak oluşturulmuştur. Kuvvetler ayrılığı konusunda en çok dikkat çeken ve önem arz eden konu yargının bağımsız olmasıdır. Yargının adil düzeni sağlayabilmesi için siyasi çekişmelerden ve baskıdan bağımsız olması oldukça önemlidir. 
2 5 2