Cevaplar

2012-09-30T18:08:05+03:00

*Dünya sıcak su kaynakları haritası ile Dünya fay haritasını çakıştırıp arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Dünya sıcak su kaynakları ile Dünya’daki faylar arasında yakın bir ilişki vardır.Yer kabuğunun faylarla parçalandığı yerlerde yüzeye yakın sıcak alanlar bulunur. Bu sıcak alanlar, fay kırıkları ile magmanın yüzeye sokulmasıyla oluşur. Yüzey suları faylar aracılığı ile sıcak alanlara kadar iner. Burada magmanın etkisiyle ısınır ve yine fayları takip ederek yüzeye ulaşır. Böylece sıcak su kaynakları oluşur. Fayların olduğu yerlerde sıcak su kaynakları yaygın olarak bulunur.

*Dünya siyasi haritasından yararlanarak Dünya sıcak su kaynakları haritasındaki boş bırakılan yerlerin isimlerini yazınız.

EN BATIDA HAWAİ, ORTADA İZLANDA VE GÜNEYDOĞU’DA YENİ ZELLANDA


1 5 1