Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-03T22:42:29+02:00

1) 1/500000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

gösterilmiştirBuna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır? 

A) 1/10000 B) 1/100000 C) 1/500000 

D) 1/1000000 E) 1/2000000 

2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

hangisi belirler? 

A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon 

C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem 

E) Yerşekillerini gösterme biçimi 

3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile 

batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu? 

A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109

1 1 1