Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-03T23:17:10+02:00
Kütle

 

Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler.

 

 

Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluşturur.Bu sayı madde miktarını verir.

 

 

Buna göre kütle;madde miktarı demektir.

 

 

Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

 

 

Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz.

 

 

1 kilogramın binde birine gram denir. Gram kısaca g ile gösterilir.Buna göre; 1000 gram=1 kg.

 

 

Havanın da kütlesi vardır.Örneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz.

Hacim

 

Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar.

 

 

Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir.

 

 

Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanır.Buna DARA denir.

 

 

Buna göre her maddenin bir hacmi vardır.

 

 

Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür. m³ biçiminde gösterilir.

 

 

Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir.

 

 

Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb.) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür.

 

 

Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur.

 

 

Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür.

 

 

Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir. Yani hacmi değişmiştir. Burada sıvının hacmi kolayca ölçülebilir.Dereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidir.Ancak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu izlememiz gerekir. Dereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılır. Çıkan sonuç ise Taşın hacmidir.

Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1'e eşittir. Buradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi)

 

V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi).

Sıvının hacmi Litre ile ölüçülür. L ile gösterilir.

 

 

Mililitre (Ml) litrenin binde birine eşittir.

Önemli: 1 Litre (L)=1000 mililitre (mL)'dir.

 

1 Litre (L)=1 dm³ ve

1 Mililitre (mL)=1 cm³ tür.

1 4 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-03T23:17:20+02:00

KÜTLE:

* Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler.
* Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluşturur.Bu sayı madde miktarını verir.
* Buna göre kütle;madde miktarı demektir.
* Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
* Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz.
* 1 kilogramın binde birine gram denir.Gram kısaca g ile gösterilir.Buna göre; 1000 gram=1 kg.
* Havanın da kütlesi vardır.Örneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz.

HACİM:

* Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar.
* Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir.
* Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanır.Buna DARA denir.
* Buna göre her maddenin bir hacmi vardır.
* Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür. m³ biçiminde gösterilir.
* Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir.
* Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb.) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür.
* Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur.
* Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür.
* Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir. Yani hacmi değişmiştir.Burada sıvının hacmi kolayca ölçülebilir.Dereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidir.Ancak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu 
Yapmamız gerekir..Dereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden 
Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılır.Çıkan sonuç ise Taşın hacmidir.

Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1 ‘e eşittir.Buradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi)
V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi)

0