Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T01:29:58+02:00

GÜNEŞ SİSTEMİ

Evrendeki düzenliliği en açık olarak gözlemlediğimiz alanlardan biri de, Dünyamızın içinde bulunduğu Güneş Sistemi’dir. Güneş Sistemi’nde 9 ayrı gezegen ve bu gezegenlere bağlı 54 ayrı uydu yer alır. Bu gezegenler, Güneş’e olan yakınlıklarına göre; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs ve Pluton’dur. Bu gezegenlerin ve 54 uydularının içinde yaşama uygun bir yüzey ve atmosfere sahip olan yegane gök cismi ise Dünya’dır.

Ne Güneş’in Ay’a erişip-yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.

(Yasin Suresi, 40)

Güneş Sistemi’nin yapısını incelediğimizde, yine büyük bir denge ile karşılaşırız. Gezegenleri dondurucu soğukluktaki dış uzaya savrulmaktan koruyan etki, Güneş’in “çekim gücü” ile gezegenin “merkez-kaç kuvveti” arasındaki dengedir. Güneş sahip olduğu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri çeker, onlar da dönmelerinin verdiği merkez-kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulurlar. Ama eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olsaydı, o zaman bu gezegenler hızla Güneş’e doğru çekilirler ve sonunda Güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı.
Bunun tersi de mümkündür. Eğer gezegenler daha hızlı dönseler, bu sefer de Güneş’in gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklardı. Oysa çok hassas olan bu denge kurulmuştur ve sistem bu dengeyi koruduğu için devam etmektedir.
Bu arada söz konusu dengenin her gezegen için ayrı ayrı kurulmuş olduğuna da dikkat etmek gerekir. Çünkü gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları çok farklıdır. Dahası, kütleleri çok farklıdır. Bu nedenle, hepsi için ayrı dönüş hızlarının belirlenmesi lazımdır ki, Güneş’e yapışmaktan ya da Güneş’ten uzaklaşıp uzaya savrulmaktan kurtulsunlar.
Materyalist astronomi anlayışı, Güneş Sistemi’nin kökeninin doğal fiziksel süreçlerle açıklanabileceğini, yani bu sistemin kendiliğinden ve tesadüfen oluşabileceğini öne sürer. Ancak son 300 yıldır bu konuda ortaya atılan tüm farklı teoriler birer spekülasyondan ileri gidememiştir. Güneş Sistemi’nin kökeni, materyalist bir bakış açısıyla, açıklanamayan bir sır konumundadır.

Güneş Sistemi’ndeki olağanüstü hassas dengeyi keşfeden Kepler, Galilei gibi astronomlar ise, bu sistemin çok açık bir tasarımı gösterdiğini ve Allah’ın evrene olan hakimiyetinin ispatı olduğunu belirtmişlerdir. Güneş Sistemi’nin yapısı hakkında önemli keşiflerde bulunan—ve “yaşamış en büyük bilimadamı” sayılan—Isaac Newton ise şöyle yazmıştır:

Güneş’ten, gezegenlerden ve kuyruklu yıldızlardan oluşan bu çok hassas sistem, sadece akıl ve güç sahibi bir Varlık’ın amacından ve hakimiyetinden kaynaklanabilir… O, bunların hepsini yönetmektedir ve bu egemenliği dolayısıyladır ki O’na, “Üstün Kuvvet Sahibi Rab” denir.(1)

Dipnotlar1Michael A. Corey, God and the New Cosmology: The Anthropic Design Argument, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1993, s. 259
————————————————————————–

dünyamız da çanlıların yaşayabilmesi için gerekli olan enerjiyi(ısı ve ışık) sağlayan kendi sisteminin merkezinde yer almış saman yolu galaksisinde ki yaklaşık iki yüz milyar yıldızdan biri.
aslında dünyaya gözünü açtığından itibaren günaşle tanışan herkes bütün hayatı boyunça bu yıldızla o kadar iç içedirki onu bir tarife sığdırmayı genellikle luzumsuz sayar bulutsuz açık günlerde yakıcı parlaklığı ile göz kamaştıran güneş akıllara durgunluk veren büyüklüğü ve tirilyonlarça hidrojen bombasının enerjisine eşit enerjisi ile dünyamıza en yakın yıldızdır güneşimiz bu özelliği ile belkide uzayında en ilginç gög çismidir.

Güneş enerjisinden faydalanma
güneş enerjisinden direk faydalanılan sistemler aktif ve pasif sistemler diye iki açıdan inçelenmektedir toplayıçılar ve ya diğer her hangi bir dönüştürüçü ile güneşten enerji teminine aktif faydalanma denir özellikle binaların yön geometri ve yapı elamanlarının değişimi ile güneşten enerji teminine pasif faydalanma denir.

güneş enerjisinden faydalanma şekillerinden bazıları..

1-sıçak su temini
2-meskenlerin ısıtılması
3-meskenlerin serinletilmesi
4-kurutma
5-tarımda faydalanma
6-güneş fırınları ve güneş oçakları
7-güneş pompaları
8-yüzme havuzlarının ısıtılması
9-ısı pompası
10-elektirik elde etmesi
11-soğutma sistemlerinde
12-tuz temini
13-deniz suyundan saf su elde edilmesi
14-yapma foto sentez
15-sera ısıtmasıdır
16-bitkiler güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimya enerjisine dönüştürür.
17-gece ile gündüzün oluşmasını sağlar
18-mevsimlerin oluşmasını sağlar

1 5 1
2012-12-04T01:32:25+02:00

Bir çok gezegen soğuktan patlardı ve dünya diye bir gezegen olmazdı 

0