Cevaplar

2012-12-04T12:51:18+02:00

Ahmet parasının  ini harcadığında geriye 80 000 lirası kalıyor.

Ahmet’in başlangıçta kaç lirası vardı?


ibrahim parasının  unu Şerife’ye verdiğinde; Şerife’nin parası, kendi parasının  i oranında artıyor.

Buna göre, İbrahim’in parasının Şerife’nin parasına oranı kaçtır?


Bir sayının  i ile inin toplamı aynı sayının i ile inin toplamından 13 fazladır.

Buna göre, bu sayı kaçtır?


Bir kesrin değeri  tir. Bu kesrin paydasından 5 çıkarılır, payına 5 eklenirse kesrin değeri

 oluyor.


Buna göre, ilk kesrin payı kaçtır?


Ayşe’nin parasının  si 200 000 lira ise, tamamı kaç liradır?

 

Bir sayının  inin 10 fazlası, aynı sayının 14 eksiğine eşittir. Buna göre, bu sayı kaçtır?


Bir havuzun yarısı su ile doludur. Bu havuza 20 litre daha su ilave edilirse havuzun  ü doluyor. Havuzun tamamı kaç litreliktir?

 

 


Mehmet bir testin önce 2/5  ini, sonra da  1/5 ini çözüyor. Geriye 24 soru kaldığına göre bu test  kaç soruluk bir testtir?Sıvı sabun, kuruduğunda ağırlığının 3/7 sini kaybediyor. Buna göre 840 gram sıvı sabundan kaç gram kuru sabun elde edilir?


Talha, kontörlerinin 3/4 ünü bitirmiştir. Talha, 22 kontör daha harcarsa başlangıçtaki kontörlerinin 11/12 si bitmiş olacak. Buna göre Talha’nın başlangıçta kaç kontörü vardı?
6 2 6