Cevaplar

2012-12-04T10:58:37+02:00

Satın aldığınız mallardan belirli standartları bekleme hakkına sahipsiniz. Aldığınız malda hiçbir ayıp olmamalıdır. Ambalajında , kılavuzunda yada reklamlarında belirtilen veya satıcının vaat ettiği özelliklere sahip olmalıdır. Herhangi bir malı satın alırken sözleşme yapmadıysanız,satıcı ile olan her türlü konuşmanız sözleşme sayılır.Bir malı aldıktan sonra ayıplı olduğunu fark ederseniz; Satın aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde şunlardan birini yapma hakkına sahipsiniz. Ayıplı malın değiştirilmesini, Ödediğiniz bedelin iadesini, Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini, Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz. Eğer malın ayıbı gizli ise veya hile ile gizlenmişse, hakkınız 2 yıldır. Ayıplı bir maldan dolayı maddi veya manevi bir zarara uğramışsanız bu zararınızı, satıcı veya üretici veya ithalatçı karşılamak zorundadır. Bir şikâyetin çözümlenmesinde zorlanıyorsanız daha fazla çaba gösterin. Size zorluk çıkaran veya yardımcı olmayan satıcıya, hakem heyetine gideceğinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir. Haklı olduğunuza inanıyorsanız, hakkınızı aramak için size gösterilen tüm yollara başvurun. Zira böyle bir durumda hakkınızı aramazsanız sadece sizin zarara uğramanız değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başkalarının da benzer zararlara uğramasına sebep olmak anlamına gelir. Alıntı 

1 5 1
2012-12-04T11:05:01+02:00

 Hak ve özgürlükler; cinsiyete, ırka, renge, dine, siyasal ya da başka düşünceye, toplumsal ya da ulusal kökene, azınlık, servete ya da diğer tüm durumlara dayanan herhangi bir ayırım özetmeden sağlanmalıdır.

            Hepimiz insan haklarını korumalıyız. Ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ve/ veya kamu otoritesini kullanalar insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilirler. Ancak hiçbir kimse bu kısıtlamaların evrensel insan hakları normlarını ihlal ettiğine işaret etmezse, haklarımızın ihlali devam eder. Bireyler olarak, kendi yaşamlarımızda başkalarının haklarına saygı göstermenin yanı sıra, kamu otoritelerinin ve diğerlerinin faaliyetleri üzerinden gözümüzü ayırmamalıyız. Koruyucu sistemler bizim için vardır. Biz de bunları kullanmalı ve gelişimine katkıda bulunmalıyız.

 

arkadaşım ben sadece haklarımızı nasıl koruruzu buldum diğerini bulmadın kusura bakma :):)

 

(ALINTIDIR)

1 4 1