Cevaplar

2012-12-04T12:42:25+02:00
AVRUPA
14. yüzyıl başlarında siyasi birliklerini kuramayan Av­rupa Devletleri, Feodalite (derebeylik) sistemi ile ida­re edilmektedir.
Avrupa'da en güçlü devlet Kutsal Roma - Germen İm­paratorluğu idi.
Fransa ve İngiltere siyasi birliklerini kurmaya çalış­maktadırlar.
İtalya; Siyasi birlik yolunda henüz adım atmamıştı.
· Venedik Cumhuriyeti,
· Ceneviz Cumhuriyeti,
· Napoli Krallığı,
· Papa Hükümeti,
· Floransa Dukalığı,
gibi küçük devletçiklerden oluşmakta idi.
· İber yarımadasında Kastilya ve Aragon krallıkları ve Portekiz,
· Doğu Avrupa'da Litvanya Dukalığı, Lehistan Krallğı ve Moskova kinezliği,
· İspanya'da ise Beni Ahmer Devleti bulunmaktadır. 
BALKANLAR
Balkanlarda bir kısım topraklara sahip olan Bizans,taht kavgaları ve iç isyanlar nedeni ile Balkanlarda denetimini kaybetmişti.
Balkanların en güçlü devleti Sırp Krallığı idi. Onu Bul­gar ve Macar Krallığı takip ediyordu.
Bunların dışında Balkanlarda;
· Arnavut Krallıkları
· Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları
· Bosna ve Hersek prenslikleri, hakimiyetlerini sürdürmekte idiler.
0
2012-12-04T12:59:47+02:00
Yakındoğu Tanım: Ön Asya olarak da isimlendirilen Yakın Doğu: Anadolu, İran, Irak, Suriye, Arabistan, Filistin ve Afri-ka'daki Mısır'ı da içine alan geniş bir alanı kapsamak­tadır.
14. Yüzyılın Başlarında Yakın Doğuda Hüküm Sü­ren Devletler
1. Türkiye Selçuklu Devleti
2. Anadolu Beylikleri
3. İlhanlı Devleti
4. Bizans İmparatorluğu
5. Altın Orda Devleti
6. Memlûk Devleti
7. Trabzon Rum İmparatorluğu

AVRUPA
14. yüzyıl başlarında siyasi birliklerini kuramayan Av­rupa Devletleri, Feodalite (derebeylik) sistemi ile ida­re edilmektedir.
Avrupa'da en güçlü devlet Kutsal Roma - Germen İm­paratorluğu idi.
Fransa ve İngiltere siyasi birliklerini kurmaya çalış­maktadırlar.
İtalya; Siyasi birlik yolunda henüz adım atmamıştı.
· Venedik Cumhuriyeti,
· Ceneviz Cumhuriyeti,
· Napoli Krallığı,
· Papa Hükümeti,
· Floransa Dukalığı,
gibi küçük devletçiklerden oluşmakta idi.
· İber yarımadasında Kastilya ve Aragon krallıkları ve Portekiz,
· Doğu Avrupa'da Litvanya Dukalığı, Lehistan Krallğı ve Moskova kinezliği,
· İspanya'da ise Beni Ahmer Devleti bulunmaktadır.
BALKANLAR
Balkanlarda bir kısım topraklara sahip olan Bizans,taht kavgaları ve iç isyanlar nedeni ile Balkanlarda denetimini kaybetmişti.
Balkanların en güçlü devleti Sırp Krallığı idi. Onu Bul­gar ve Macar Krallığı takip ediyordu.
Bunların dışında Balkanlarda;
· Arnavut Krallıkları
· Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları
· Bosna ve Hersek prenslikleri, hakimiyetlerini sürdürmekte idiler. alıntı.........
0