Cevaplar

2012-09-30T18:18:47+03:00

Kaderin Çizgileri

Gündüzün yola çıkan, yârine olur çâre, 
Fırsatı bulmuş hasret, koşması mâni değil, 
Ufuktan kaçan gece, çarpılıp düşse yere, 
Kaderde mukaddermiş, gecesi mâni değil, 

Hisseme neler düşmüş, bilemem zaten onu, 
Nankörlük sudan ucuz, ölümle gelir sonu, 
Bir türlü anlamadım, kaderin oyununu, 
Kaderde yazılıymış, tedbirler mâni değil. 

Oğlunun ısrarını, babası sormuş hani, 
Demiş ki; babacığım, tepeye çıkar beni, 
Yok deyip evladına, çıkarmam inan seni, 
Tepeden düşse çocuk, şamara mâni değil. 

Çocuğun ısrarları, babanın kuvvetiymiş, 
Halbuki buna sebep, çocuğun talebiymiş, 
Reddeden talebini, babanın kendisiymiş, 
İsteyen madem çocuk, dayağa mâni değil. 

Dese ki şimdi çocuk; çıkaran sensin beni, 
Ben öyle dedim ama, suçlarım ben de seni, 
Kaderi şahıs ister, verense kudret yâni, 
İrâde cüz’i ama, kudrete mâni değil. 

Her koyun bacağından, kancayla asılırmış, 
Tanıdık kasaplarda, kemikler satılırmış, 
Derisi yüzülmeden, tüyleri yolunurmuş, 
Pösteki kime düşse, secdeye mâni değil. 

Haksızlık edenlerin, kasası doluverir, 
Kaybeden fakir ise, kaderi oluverir, 
Bu derde maruz kalsa, renkleri soluverir, 
İmtihan böyle demek, hırsıza mâni değil. 

Kaderin kalemiyle, çizilmiş çizgileri, 
Kudretle doldurulmuş, boş olan heryerleri, 
Yapılan mücâdele, kaderin cilveleri, 
Cidaller kaderdendir, kudrete mani değil. 

01/10/2008  

Bedri Tahir Adaklı

1 3 1