Cevaplar

2012-12-04T13:48:56+02:00

1)  Metinler kaça ayrılır?

2)  Sanatsal metinler kaça ayrılır?

3)  Olay çevresinde gelişen metinler kaça ayrılır?

4)  Anlatmaya bağlı metinler nelerdir?

5)  Göstermeye bağlı metinler kaça ayrılır?

6)  Geleneksel Türk Tiyatrosu kaça ayrılır?

7)  Modern tiyatro kaça ayrılır?

8)  Öğretici metinler kaça ayrılır?

9)  Gazete çevresinde gelişen metinler kaça ayrılır?

10)           Kişisel hayatı konu alan metinler kaça ayrılır?

11)           Edebi metinlerin özelliklerini yazınız.

12)           Öğretici metinlerin özelliklerini yazınız.

13)           Mektup nedir?

14)           Mektubun özelliklerini yazınız.

15)           Mektup türünde eser veren bazı sanatçıların isimlerini eserleriyle birlikte yazınız.

16)           Mektup türlerini yazınız.

17)           Özel mektup nedir?

18)           Özel mektubun özelliklerini yazınız.

19)           İş mektubu nedir?

20)           Resmi mektup nedir?

21)           Resmi mektubun özelliklerini yazınız.

22)           Açık mektup nedir?

23)           Günlük nedir?

24)           Günlüğün özelliklerini yazınız.

25)           Günlük türünde eser veren sanatçıları ve eserlerini yazınız.

26)           Anı nedir?

27)           Anının özelliklerini yazınız.

28)           Anı ile günlük arasındaki farkları yazınız.

29)           Anı türündeki eserleri yazınız.

30)           Dünyadaki ilk anı ………………………………………………………………………….

31)           Türk edebiyatında ki ilk anı ………………………………………………………………….

32)           Biyografi nedir?

33)           Otobiyografi nedir?

34)           Monografi nedir?

35)           Biyografinin özelliklerini yazınız.

36)           Eski edebiyatta biyografi ………………………………………………’dir.

37)           Divan edebiyatında biyografiye ……………………….. denilirdi.

38)           Biyografik roman nedir?

39)           Batı etkisindeki biyografi eserleri nelerdir?

40)           Divan edebiyatında şairlerin hayatlarını inceleyen eserlere …………………………… denmiştir.

 
0