Cevaplar

2012-12-04T14:07:37+02:00

1. Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır.
Örnek : Aynur tiyatroya gidecek. Birlikte eğleneceğiz.
Gelecek zaman kipinin ses uyumuna göre "-ecek, -acak" tır.

2. Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandansonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren kip. Türkçede bu kip "-acak / -ecek" ekiyle kurulur: Geleceğim, geleceksingibi.

Gelecek Zaman Kipi Nedir

Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına –ecek, -acak getirilerek yapılır. 
Fiil Tabanı -ecek/-acak şahıs eki
Sev eceğ im
Anla y acak sın
Bekle y ecek .....
Çalış acağ ız 
Başar acak sınız
Gör ecek ler

Diğer özellikler:
a) Fiilin yapılması konusunda kesinlik yoktur. Kesinlik anlamı bir zarfla sağlanır. Yarın mutlaka köye gideceğim. (Zarf)
b) Çoğunlukla tahmin edilir. Seninle güzel günler göreceğiz.
c) –dir ek-fiili, bu kipin anlamına kesinlik katar. Toplantı saat 14.30’da başlayacaktır. 
d) –acak, -ecek ekleri bazen yapım eki göreviyle kullanılır. Kırılacak eşyaları kutulara yerleştir. (Yapım eki) 
e) Bazı kullanımlarda “hırs ve kararlılık” anlamları görülür. Herkes benim kim olduğumu görecek.
f) “Ol” fiiline getirildiğinde bazen olasılık anlamı kazanır. Yarın hava güzel olacak.(olabilir)

2 3 2
2012-12-04T14:08:38+02:00

gelecek zaman araçları ------- uçan araba lar - konuşan hareket eden robotlar - akıllı mı akılllı konuşan herşeyi yapan telefonlar

 

2 3 2