Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T14:58:54+02:00

allah herkezi görür ve allah karıncanın gece yürüyüşünü bile görür buna vasıf denir yalnış hatırlamıyosam 

2 1 2
2012-12-04T16:02:23+02:00

Yaratmak bir nesneyi yokluktan varlık sahasına çıkarmaktır. Bu anlamda yaratmak Allah’a mahsustur. Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır. En küçük varlıklardan gökteki aya, güneşe, yıldızlara kadar her şeyin yaratıcısı o’dur. Allah’ın yaratma sıfatına “Tekvin” denir.

Yüce Allah âlemleri yaratan ve terbiye edendir. Yaratmasında tamamen serbesttir. Dilediğini var eder, dilediğini yok eder. Yaratmak o’na zor gelmez. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

“…Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece “Ol” der o da oluverir.”(Al-i İmran suresi, 47. ayet)

Allah’ın yaratma sıfatı her an devam etmektedir. Allah mutlak güç ve kudret sahibidir. Yaratmak için başka bir güce ve araca ihtiyaç duymaz. Yaratmasından dolayı kimseye karşı sorumlu değildir.

Allah her şeyi bir ölçüye göre ve bir düzen içinde yaratmıştır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Hiçbir yaratılan da başıboş bırakılmamıştır. Yaratılmış olan her şey, Yaratan’ın varlığına, birliğine, gücüne işaret eder

1 5 1