Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-04T15:38:46+02:00

hangi konudasınız ona gore yazim......................................

 

1)   4 _ 3 _ 2 _ 2 =13   eşitliğinin doğru olabilmesi için  boşluklara sırasıyla aşağıdaki işlemlerden 
hangileri konulmalıdır?

A)  . , + , :            B)   . , - , :           C)  + , . , :              D)  - , . , .

 

2)         a, b, c pozitif tamsayılardır.

a.b=12 ve b.c=21 olduğuna göre, a+b+c nin en büyük değeri kaçtır?

A.14            B.33           C.34              D.35

3)    x < 0,   a =   ,   b =   ,  c =  olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)   c<a<b                    B)  b<c<a               C)  b<a<c                  D)  a<b<c

 

4)    
         olduğuna göre, b kaçtır?

            A) -40             B) -20             C) 20               D) 40

5)   a = -4,   b = -2,   c = 7,   d =  1   olduğuna göre ;    işleminin sonucu kaçtır ?

A)  5                B)  -3              C)  3                D)  -5

6)       rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında soldan ikinci rasyonel sayı 
aşağıdakilerden hangisidir.?
A)                        B)                         C)                           D)  
7)   İki basamaklı en küçük tam sayı ile iki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayının çarpımı 
kaçtır?

a ) +702                      b ) -9702                     c) +10702                   d )-11702

8)   + , - , : , . sembollerini aşağıdaki eşitliklerdeki “?” işareti yerine yazdığımızda hangi sembol (işlem)
kullanılmaz?

(-7) ? (-7) =1
(-2) ? (-2) = -4
(-10) ? (-5) = -5

a ) +                            b ) -                             c ) :                              d ) .

9)   Biri diğerinin iki katı olan iki tümler acıdan büyük olanı kaçtır?

A) 30                B)60                    C)45                    D)55

10)  6, -4/9 , 4/5 , 7 , -1 , -13/9 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) -4/9 < -1 < -13/9 < 4/5 < 6 < 7
B) -13/9 < -4/9 < -1 < 6 < 4/5 < 7
C) -13/9 < -1 < -4/9 < 4/5 < 6 < 7
D) -4/9 < -13/9 < 4/5 < -1 < 6 < 7

1 5 1
2012-12-04T15:39:56+02:00

1)   4 _ 3 _ 2 _ 2 =13   eşitliğinin doğru olabilmesi için  boşluklara sırasıyla aşağıdaki işlemlerden 
hangileri konulmalıdır?

A)  . , + , :            B)   . , - , :           C)  + , . , :              D)  - , . , .

 

2)         a, b, c pozitif tamsayılardır.

a.b=12 ve b.c=21 olduğuna göre, a+b+c nin en büyük değeri kaçtır?

A.14            B.33           C.34              D.35

3)    x < 0,   a =   ,   b =   ,  c =  olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)   c<a<b                    B)  b<c<a               C)  b<a<c                  D)  a<b<c

 

4)    
         olduğuna göre, b kaçtır?

            A) -40             B) -20             C) 20               D) 40

5)   a = -4,   b = -2,   c = 7,   d =  1   olduğuna göre ;    işleminin sonucu kaçtır ?

A)  5                B)  -3              C)  3                D)  -5

6)       rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında soldan ikinci rasyonel sayı 
aşağıdakilerden hangisidir.?
A)                        B)                         C)                           D)  
7)   İki basamaklı en küçük tam sayı ile iki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayının çarpımı 
kaçtır?

a ) +702                      b ) -9702                     c) +10702                   d )-11702

8)   + , - , : , . sembollerini aşağıdaki eşitliklerdeki “?” işareti yerine yazdığımızda hangi sembol (işlem)
kullanılmaz?

(-7) ? (-7) =1
(-2) ? (-2) = -4
(-10) ? (-5) = -5

a ) +                            b ) -                             c ) :                              d ) .

9)   Biri diğerinin iki katı olan iki tümler acıdan büyük olanı kaçtır?

A) 30                B)60                    C)45                    D)55

10)  6, -4/9 , 4/5 , 7 , -1 , -13/9 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) -4/9 < -1 < -13/9 < 4/5 < 6 < 7
B) -13/9 < -4/9 < -1 < 6 < 4/5 < 7
C) -13/9 < -1 < -4/9 < 4/5 < 6 < 7
D) -4/9 < -13/9 < 4/5 < -1 < 6 < 7

0