Cevaplar

2012-12-04T15:43:58+02:00
Malign mezotelyoma, görülme sıklığı son yıllarda artan ve önümüzdeki 20-30 yıl boyunca da bu artışın devam edeceği mezotel hücrelerinden köken alan malign tümördür. Etyolojik özellik nedeniyle en sık plevrada görülür. Ortanca yaşam süresi 1 yıldan azdır. Kemoterapi ve radyoterapinin yaşam süresini uzatmaya katkısı kuşkulu olup, erken evre ve belirli şartları taşıyan hastalarda kombine tedavi ile uzun sağkalım hastaların ancak %10’unda görülebilmektedir. Artan olgu sayısına karşın tedavideki bu önemli kısıtlılık mezotelyomayı yeni tedavi seçenekleri için aday hale getirmektedir. Tümörlerde yeni tedavi uygulama çalışmalarından biri olan “gen tedavisi” de bu hastalığın tedavisi için denenen yöntemlerden biridir. Plevral aralığa ulaşma, mezotelyomanın daha çok lokal yayılma eğiliminde olması ve böylece tümöral kitleye gen aktarımındaki kolaylık olabileceği düşüncesi de bu tedavinin mezotelyomada kullanılması istekliliğini artıran bir diğer nedendir. Ancak amaçlanan genlerin hücre içine taşınmasındaki zorluklar, mezotelyomada genetik bozukluğun birçok geni içermesi, mezotelyoma dokusunun kendine özgü yapısından kaynaklanan gen transferi gibi temel bazı zorluklar da vardır. Bu noktada mezotelyomada gen tedavisinde standartlar oluşmamış olmakla birlikte umutlu çabalar devam etmektedir. Bu yazıda “mezotelyomada gen tedavisi uygulamalarının temel ilke ve özellikleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik düzenlemeler” konu edilmiştir.
0