Cevaplar

2012-12-04T17:21:10+02:00

SEVGİ   Olayları akış sırasına göre,tekrarlara düşmeden özgün bir biçimde anlatma   Dereceli Puanlama Anahtarı   SÜRE: 1 ay

Sevgili öğrenciler,
Sizden aşağıdaki yönergeleri uygulayarak bir masal yazmanızı istiyorum.
1.Masalınızın özgün olmalıdır.(Kitaplardan alıntı ve büyüklerden yardım alınmamalı)
2.Olayların akış sırasını  dikkat edin.
3.Masallarınızı tekerlemeyle başlatmayı unutmayın.
4.Masallarınızda olağanüstü olaylara ve kahramanlara yer verin.
5.Masallarda her zaman iyilerin kazandığını unutmayın.
6.Masalınızda sevginin önemini vurgulamayı unutmayın( Aile sevgisi,vatan sevgisi,hayvan sevgisi vb.)
7.Masalınızı kendi yapacağınız bir resimle destekleyin.
 Yazdığınız masalı sınıfta anlatıp onların düşüncelerinizi alacağınızı unutmayın.

NOT: Masalın sunumunu 24 Aralık 2008 tarihinde yapacaksınız.

PERFORMANS ÖDEVİ

DERS: Türkçe
TEMA: Sağlık ve Çevre
KONU: Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden ve nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1.   Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2.   Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
3.   İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
4.   Okulunuzda sağlıklı bir çevre olması için neler yapabileceğinizi sıralayınız.
5.   Çevre bilincinin gelişmesi için neler yapılabileceğini araştırınız.
6.   Okulunuzun sağlıklı bir çevrede olabilmesi için kimlerden yardım alabileceğinizi belirtiniz.
7.   Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
8.   Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
9.   Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.TÜRKÇE DERSİ I.DÖNEM 1. PERFORMANS ÖDEVİ

İçerik Alanı

Tema:Sevgi


   
Sınıf Düzeyi

8.sınıf   
Beklenen Performans

*  Araştırma becerisi
*  Yazma becerisi
* Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma   
Puanlama Yöntemi

Dereceli Puanlama Anahtarı

Sevgili Öğrenciler,
      Sizden Türkçenin önde gelen şairlerinin sevgi konulu şiirlerinden derleyeceğiniz bir  “Sevgi Şiirleri Antolojisi” hazırlamanızı istiyorum.
Adını sizin koyacağınız bu antolojiyi hazırlarken aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

* Antolojiyi hazırlamaya başlamadan önce bir çalışma planı yapınız.
* Planınıza uygun olarak kütüphanelerden,kitaplıklardan ve internetten sevgi konulu şiirler derleyiniz.
* Derlediğiniz şiirlerden en beğendiklerinizi konularına göre (anne,vatan,insan,doğa,hayvan vb.) gruplandırınız.
* Antolojiniz için kendi tasarlayacağınız bir kapak ve “İçindekiler” bölümü tasarlayınız.
* Antolojinizi sınıf ortamında arkadaşlarınıza tanıtarak en beğendiğiniz şiirlerden birini ezberleyerek onlara okuyunuz.

Değerlendirme ve Çalışma Takvimi  
•   Çalışmanız;içerik,kaynak kullanımı ve özgünlük açılarından değerlendirilecektir.
•   Çalışmanızı bir ay sonra teslim etmiş olmanız gerekmektedir.

PERFORMANS KONUSU: Kutlama ve Törenlerimizdeki Kültür
BAŞLIĞI:Düğünlerimiz ve Bayramlarımız
SÜRE: 4 hafta

Geçmişte ve günümüzde yapılan kutlama ve törenlerle ilgili bir araştırma yaparak kültürümüze özgü unsurları belirleyin. Günümüzde varlığını sürdüren ve yok olmuş kültür unsurlarını karşılaştırın.

Bu çalışmayı yaparken izleyeceğiniz yol:
1.   Kutlama ve törenlerdeki belirgin kültür unsurlarını belirleyerek varlığını günümüzde devam ettiren unsurların özelliklerini anlatın. Bu unsurlar eğlence, müzik, giyim- kuşam, süslenme, yarışma, yemek, inanç gibi unsurlar olabilir.
2.   Geçmişte var olan ancak günümüzde devam etmeyen kültür unsurlarını belirleyin. Bu unsurların kültürümüzdeki  yerini ve yok olma nedenlerini sorgulayın.
3.   Günümüzde varlığını devam ettiren kültür unsurlarının zaman içinde uğradığı değişimi ve değişme nedenlerini sorgulayın. 
4.   İncelemeniz sonucunda elde ettiğiniz bilgileri derleyerek tören ve kutlamalarımızdaki yörenize has olan kültür unsurlarının bir listesini oluşturun. Bu unsurların kültürümüzü gelecek nesillere aktarmadaki önemini anlatan bir metin yazın.
5.   Çalışmanız için bir değerlendirme raporu yazın. Raporunuzda yaptığınız görüşmelerde karşılaştığınız durumları ve ulaştığınız sonucu belirtin.
6.   Kaynakça bölümünde yararlandığınız kaynakları, kuruluşları, kişileri yazmayı unutmayın.
7.   Araştırmanızın sonucunu sınıfa sunmak üzere bir sunum hazırlayın.

2 4 2