Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T16:02:47+02:00

Teşbih (Benzetme) : Anlatımı güçlendirmek amacıyla, aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır.

Benzetmenin dört öğesi vardır:

1. Benzeyen ( B ) : Özellikçe zayıf olan
2. Kendisine Benzetilen ( KB ) : Özellikçe güçlü olan
3. Benzetme Yönü ( BY ) : Aktarılan özellik
4. Benzetme Edatı ( BE ) : gibi, kadar, sanki, güya, misal, andırmak .

Bunlardan ilk ikisi benzetmenin asıl öğeleridir. Benzetme yönü ve benzetme edatı yardımcı öğelerdir. Yardımcı öğeler kullanılmadan da benzetme gerçekleştirilebilir.

Örnek:"Cennet gibi güzel vatan"
                   KB     BE    BY     B

0
2012-12-04T16:02:56+02:00

BENZETME: Nitelik açısından zayıf olan öğenin kuvvetli olan öğeye benzetilmesidir.
“Tilki gibi kurnaz adam.” cümlesinde kurnazlık açısından zayıf olan unsur (adam), kurnazlık açısından kuvvetli olan unsura (tilkiye) benzetilmiştir.
Benzetmenin dört önemli unsuru vardır:
Benzeyen : Nitelik açısından zayıf olan unsur
Kendisine benzetilen : Nitelik açısından kuvvetli olan unsur.
Benzetme yönü : Benzetme için kullanılan nitelik.
Benzetme edatı : “gibi” kelimesi benzetme için kullandığımız edattır.
Benzetmenin unsurları: “Tilki gibi kurnaz adam.”
Benzeyen : adam
Kendisine benzetilen : tilki
Benzetme yönü : kurnazlık
Benzetme edatı : “gibi” kelimesi

KİŞİLEŞTİRME ( TEŞHİS – İNTAK )
Ruhsuz, kişilikten yoksun olan, konuşamayan varlıklara şahsiyet verme, bir insan özelliği verme sanatıdır. (Teşhis insana özgü fiillerin diğer varlıklarda varmış gibi gösterilmesidir. Bu varlıkların konuşturulması ise intak sanatıdır.)
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/turkce-ders-notlari/14864-benzetme-ve-kisilestirme-ders-notu-konu-anlatimi.html
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=14864
Örnekler:
1 Dinle neyden duy neler söyler sana “Beni kamışlıktan kestiler keseli
Derdi vardır ayrılıklardan yana Ben ağlarım ağlatırım herkesi”

(Mevlana)

2 Ben dereyim küçük 3 Boynu bükük bayraklar
Balıkların oynaştığı bir dere 4 Çatma çehreni ey nazlı hilal.
Şuracıkta akar giderim
Kötülüğüm yok kimseye.
5

Sevip ol goncayı ağyara hezar olmayalım

Alemin bir gül için çeşmine har olmayalım(Enderunlu Vasıf)

0