Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-04T04:49:04+03:00
Soru 1 Bir cisme uygulanan kuvvetin iş yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? ( Cevap A ) A Cismin kuvvet yönünde hareket ettirilmesi B Cismin araç ile taşınması C Cismin kuvvet uygulanmadan hareket ettirilmesi D Cismin hareket ettirilmesi Soru 2 1. Havaya atılan taş 2. Yokuştan yuvarlanan top 3. Ağaçtan düşen elma Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin sahip olduğu kinetik enerji artmaktadır? A Yalnız 2 B 1 ve 2 C 2 ve 3 D 1, 2 ve 3 (Cevap C şıkkı ) A Yalnız 2 B 1 ve 3 C 2 ve 3 D 1, 2 ve 3
0