Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T16:34:06+02:00
Atirik Şiir Örnekleri


yazar egina, March 26, 2010

Satirik şiir eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay veya durum iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda Didaktik şiir özellikleri de görüldüğünden, Didaktik şiirler içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğrudur. 


Bu tür şiirlere Divan Edebiyatında Hiciv, Halk Edebiyatında Taşlama, Yeni Edebiyatımızda ise yergi adı verilir. 


Edebiyatımızda Nef'i, Seyrani, Ziya Paşa, Neyzen Tevfik, Orhan Veli Kanık bu tür şiir örnekleri vermişlerdir. 


Aşağıda satirik şiir örneği görülüyor. 

Bir arzuhal yazsan makama varsan 
Ağlasan derdini davanı sorsan 
Ağır hasta olsan hekime varsan 
bb Yarana bir ilaç sürmez parasız.    +25 Satirik Şiir Örnekleri
yazar Administrator, April 20, 2010
Örnek-1 
Pek rengine aldanma felek eski felektir 
Zira feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir 
Ya bister-i kemhâda , yâ virânede can ver 
Çün bay ü gedâ hâke beraber girecektir 
Allaha sığın şahs-ı halimin gazabından 
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir 
Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm 
Şirin dahi kasdetmesi cana gülerektir 
Bed asla necabet mi verir hiç üniforma 
Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir 
Bed mâye olan anlaşılır meclis-i meyde 
İşret , güher-i âdemi temyize mihenktir 

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tektir 
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir 
Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz 
Divânelerin hemdemi divâane gerektir 
Aff ile mübeşşer midir eshâb-ı meratip 
Kanun-i ceza âcize mi hâs demektir 
Milyonla çalan mesned-i izzetde serefrâz 
Bir kaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir 
İman ile din , akçadır erbâb-ı gınâda 
Namus ü hamiyyet sözü kaldı fukarada (Ziya Paşa) 


Örnek-2 
Benim bu gidişe aklım ermiyor 
Fukara halini kimse sormuyor 
Padişah sikkesi selam vermiyor 
Kefensiz kalacak ölümüz bizim       dogrumu
0
2012-12-04T16:34:25+02:00

Han-ı Yağma

 

Yiyin, efendiler, yiyin, bu can katan masa sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Verir zavallı memleket, verir ne varsaimalını,
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayâlini;
Bütün gönül sevincini, olanca rahat hâlini;
Hemen yutun, düşünmeyin haramını helâlini,..
Yiyin efendiler, yiyin, bu yerde bu İştihâ sizin; .
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak!
Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak.
Bugün ki mideler diri, bugün ki çorbalar sıcak.
Atıştırın, tıkıştırın kapış kapış, çanak çanak…
Tevfik Fikret

0