Cevaplar

2012-12-04T17:14:52+02:00
Kebap-cı...kebapçı,Yavaş-ca...yavaşça, Ayak-cak...ayakçak, ayak-da...ayakta, yurt-dan...yurttan, ses-deş...sesteş, yap-dı...yaptı, aç-dır...açtır, at-gı...atkı, seç-gin...seçkin, kıs-gaç...kıskaç... kitap-da kitapta...
1 1 1
2012-12-04T17:16:09+02:00

kitapta,ağaçta,gitti,dostça,çalışkan,kebapçı,yavaşça,yurttan,seçkin,Türkçe

1 1 1