Cevaplar

2012-12-04T17:21:42+02:00

“Sanat, kimi zaman insanı birdenbire alıp götüren ve derinlik sunan bir tablo, kimi zaman da dakikaları durduran mısralardır. Kimi zaman ise sanat, hayatı yeniden sorgulayacak, insanoğlunun her şeyini yeniden tanımlayacak tınılardır. Her ne olursa olsun sanat, yaşama anlam, zenginlik ve güzellik katan bir olgudur. Sanattan uzak bir yaşamı düşünmek mümkün olmadığı gibi, sanatın dışındaki yaşamları değerli ve anlamlı kılmak da mümkün değildir. Hiçbir gerekçe sanatın dışında kalmak için geçerli değildir. Aslında sanat, varlığı ve yaşamı sorgulayarak en iyiye doğru yol almaktır. Sanat bitmeyecek bir yolculuktur. Tıpkı sanatçının arayışının son anına kadar sürmesi, son nefesine kadar arayışına devam etmesi gibi. Ama en keyiflisi de bu yolculukta birilerinin sanatçıya eşlik etmesidir. Çünkü yolculuklar tek başına çekilmez ve yol tek başına alınmaz. Yolculuklar iyi yol arkadaşlarıyla keyifli zamanlardır.” 
İnsanlığı anlatan ve insanlığın sanatla ilişkisini ortaya koyan eserlerin toplumların aydınlanmasına, gelişmesine etki eden önemli unsurlardır.“Eğer o boyuta geçilmek isteniyorsa, insanlar sanatla buluşmak zorundadır. Bu kentler içinde geçerlidir. Şüphesiz bu noktadaki algıyı olması gereken olgu düzeyine taşımalıyız. Bunun için de özellikle ve öncelikle bu değer algısını gençlerden başlayarak zenginleştirmeli ve çoğaltmalıyız. Sanatı yaşamın içine taşımalıyız. Şüphesiz ki bugün Türkiye de birçok şehrimizde, birçok noktada, sanat merkezlerinde yaptığı sanat aktiviteleri ile dünya çapında izlenen gözlenen ve bilinen sanat kültürü vardır. Biz bu zenginleşmeyi sanatla düşünmeli ve sanatı, bu zenginleşmenin olmazsa olmazı bir hale getirmeliyiz. 
Sanatın yaşamın içine doğal olarak girmesi gerekiyor. Sanata ve sanatçıya değer veren, algı gücü ve duyarlılığı yüksek bir toplumun çağdaş medeniyet seviyesini yakalaması daha kolay olacaktır.Ülkelerin kalkınmasını, gelişmesini ve öne çıkmasını sağlayan üç ana unsura vardır.Bilim, Teknoloji ve Sanat .Sanat bilimi ve teknolojiyi besler..Sanatçı hayal eder, kurgular, yazar, çizer.Bilim merak eder sorgular, dener.Teknoloji, yeni alanlar belirler yaşam içine sokar, uygular.
O halde; Hayal edelim, düşünelim, deneyelim, uygulayalım.
Bu günkü yazımı Atatürk’ün Sanat ve sanatçıya verdiği değeri anlatan sözü ile bitirmek istiyorum.

Bir millet sanat sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.
1 5 1