Cevaplar

2012-12-04T17:31:19+02:00
1. Adjectives : Sıfatlar

İsimleri niteleyen kelimeler sıfat ( adjective ) dir.

beautiful picture -  güzel bir resim
the strong horse – güçlü at

Bu cümlelerde picture ( resim ) ve horse ( at ) kelimeleri isimdir. Beautiful ( güzel ) ve strong ( güçlü ) kelimeleri ise sıfattır. Görüldüğü gibi beautiful kelimesi picture kelimesini, strong kelimesi ise horse kelimesini nitelemektedir.

Zamirler ismin yerine kullanılan kelimeler oldukları için sıfatlar tarafından nitelenebilirler.

He is strong, handsome, rich and humble. Güçlü, yakışıklı, zengin ve alçak gönüllüdür.

They are old but excellent. Eski fakat ve mükemmeldirler.

Bu cümlelerde sıfatlar zamirleri nitelemektedirler.

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de sıfatlar, niteledikleri isimlerden önce gelirler. Tekil, çoğul farketmez.

good man iyi bir adam
good men iyi adamlar
beautiful rose güzel bir gül

Bir isimden önce birden fazla sıfat gelebilir. Sıfatların araları virgül ile ayrılabilir veya virgülsüz de yazılabilir.

big fat man büyük şişman bir adam
the thin, tall woman uzun, ince kadın

Renk bildiren iki sıfat arka arkaya geldiği zaman aralarına “and” konur. İkiden fazla renk arka arkaya gelince son iki rengin arasına and konur.

the yellow and red uniform Sarı kırmızı üniforma
white, blue and green tent. beyaz, mavi ve yeşil ( karışımı ) çadır

Bir isimden önce birden fazla nitelik sıfatı gelmesi icab ettiği zaman, her zaman olmasa da çoğunlukla dikkat edilen bir sıra vardır. Genel nitelikler özel niteliklerden önce gelir. Aşağıda belirtilen sıra takip edilir, ama bu istisnası olmayan kesin bir kural değildir. Bazen sıralama değişebilir. Genel mana + büyüklük, küçüklük + yaş, eskilik, yenilik + renk + ait olduğu belde + neden yapıldığı

beautiful large brand - new yellow British golden spoon.
( güzel, büyük, yepyeni, sarı, İngiliz yapısı, altın bir kaşık )

an old Turkish woman Yaşlı bir Türk kadını
nice woolen sweater Güzel bir yün kazak

Sıfatlar genel olarak isimleri nitelemekle beraber bazen fiilleri de nitelerler. Bu fiiller sınırlıdır : be / get / become / seem / appear / look / smell / sound / taste / feel.

Be quiet. Don’t be noisy. Sessiz ol. Gürültücü olma.
The cat is getting wet in the rain. Kedi yağmurda ıslanıyor.
Last night he became illDün gece hasta oldu.
Your coffee tastes wonderful. Kahveniz mükemmel ( lezzeti var ).
The fish smells bad. Bu  balık kötü kokuyor.
You look happy today. Bugün mutlu görünüyorsun.

İngilizcede sıfatların çoğu hem isimlerden önce gelip sıfat tamlaması yaparlar hem de be, seem, look gibi fiillerden sonra yüklem olarak gelirler.

Örnekler
fat man şişman bir adam
The man is fat. Adam şişmandır.
easy questions kolay sorular
The questions are easy. Sorular kolaydır.
sad boy. üzgün bir çocuk
The boy looks sad. Çocuk üzgün görünüyor.

1 5 1