Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T17:58:05+02:00

Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Çocuk Vakfı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Kafkas Vakfı
Nesin Vakfı
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Reklamcılık Vakfı
Sağlık Vakfı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
Sigarayla Savaşanlar Vakfı
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Su Vakfı
Tarih Vakfı
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
TSK Mehmetçik Vakfı
Turkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Demokrasi Vakfı
Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Türk Kalp Vakfı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Umut Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vehbi Koç Vakfı
WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

1 1 1
2012-12-04T17:58:06+02:00

Türkiye'deki Sivil toplum kuruluşları

3K Kavimler Kapısı Sanat Derneği

A

AEGEE-Ankara AIDS İle Mücadele Derneği ALS - MNH Derneği Acil Tıp Teknisyenleri Derneği Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Adli Tıp Uzmanları Derneği Alzheimer Derneği ve Vakfı Ankara Sinema Derneği Anne Çocuk Eğitim Vakfı Arama Kurtarma Derneği Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

B

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası Bağımsız Ulaşım-Sen Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) Berksav Bir Dilek Tut Derneği Birleşik İşçi Sendikası Birlik Dayanışma Hareketi Büro Emekçileri Sendikası

D

DenizTemiz Derneği Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı Doğal Hayatı Koruma Derneği

E

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Ege Çevre ve Kültür Platformu Ekolojik Ütopyalar Derneği Epilepsi ve Toplum Derneği EĞİTİM SEN

F

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı Film Yönetmenleri Derneği Fişek Enstitüsü

G

Gençlik Tiyatroları Oluşumu

H

Halkevleri Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye) Hukukun Üstünlüğü Derneği

K

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

M

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi

N

Nesin Vakfı

O

Osmanlı Araştırmaları Vakfı

R

Reklamcılar Derneği Rock - A (festival)

S

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sinema Emekçileri Sendikası Sinema Yazarları Derneği Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Sosyal Araştırmalar Vakfı Sosyal Girişim Derneği Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Sırça Yaşamlar Derneği

T

Tarih Vakfı Tiyatro Oyuncuları Derneği Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf Tüketiciler Birliği Tüketiciyi Koruma Derneği Türk Akciğer Kanseri Derneği Türk Eczacıları Birliği Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Türk Hematoloji Derneği Türk Hemşireler Derneği Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Türk Kardiyoloji Derneği Türk Metal Sendikası Türk Nefroloji Derneği Türk Psikologlar Derneği Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Türk Toraks Derneği Türkiye Acil Tıp Derneği Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Türkiye Nükleer Tıp Derneği Türkiye Organ Nakli Derneği Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye Sakatlar Derneği Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Türkiye Yazarlar Sendikası Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türkiye Öğretmenler Sendikası Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı Tıbbi Onkoloji Derneği

U

Umut Vakfı Umut Çocukları Derneği

V

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Y

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği

Ç

Çağdaş Gazeteciler Derneği Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Çocuk Destek Grubu

Ö

Öğretim Elemanları Sendikası

İ

İnsan Hakları Gündemi Derneği İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İstanbul Kültür Sanat Vakfı İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı İzmirli Sanatçılar Birliği DerneğiKaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/311801-sivil-toplum-orgutlerinin-isimleri-nedir.html#ixzz2E6DpwBNo

0
2012-12-04T17:58:06+02:00

Devlet Kurumları

 

Çevko Vakfı; “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, çevre ve orman bakanlığının 31.03.2005 tarihli kararı kurulmuştur. Her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olmuştur. Ülkemizde sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturmak için 1991′den beri gönüllülük ilkesiyle yü¬rütülen çalışmaları hukuki bir alt yapıya kavuşmuştur.

Sodes: Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kızılay : Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.

Yeşilay: 5 Mart 1920′de kurulmuş,sigara, içki ve diğer uyuşturucu maddelerin tüketimini devlet organları ile işbirliği yaparak en aza indirerek sağlıklı bir neslin ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeyen ve 2006′dan beri ad olarak sadece kısaltması olan IOGT’yi kullanan “International Organization of Good Templars ‘e üyedir.

İşkur: İşsiz Olan insanları işe yerleştirme ve İşçi arayan işyeri sahiplerinede işçi bulma görevini üstlenen devlet kurumdur.

Gönüllü Kuruluşlar

 

Sağlık Vakfı: Türkiyede yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkin bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

Açev: Anne Çocuk Eğitim Vakfı  1993 yılında, bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan birvakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir. AÇEV’in, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü projeler mevcuttur.

KEDV: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar oluşturmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür.

TAPV: TAPV kamu yararına çalışan gönüllü bir kuruluştur. Vakfımız, bireylerin doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşama, çocuk sahibi olma yeteneğine ve bu yeteneği ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olacakları projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

TEMA: TEMA’nınhedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilereve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına,basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahimsonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır.TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıklarınyok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidarolamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyonsorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmayaçalıştırmaktadır.

0