Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-30T18:52:17+03:00

Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşlarına Simya(Alşimi), bu işle uğraşanlara simyager(alşimist) ya da simyacı denir.

 

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir.

2 3 2
2012-09-30T18:53:08+03:00
(MÖ 483-423) Empedokles; bu güne kadar varlığından bahsedilen üç elemente (su, hava ve ateş) birde toprağı ekler Bu dört maddenin çeşitli oranlarda birleşmesiyle diğer maddelerin oluştuğunu, ayrışmasıyla da maddelerin değiştiğini savunur Empedokles, “evrendeki hiç bir şeyin yok olmadığını sadece dönüşüme uğradığını (kütlenin koruma kanunu) savunur

(1214-1294), Roger Bacon: Ingiltere’nin Somerset kentinde doğmuş ve Oxford üniversitesinde okumuş bir Fransisken rahibidir Paris Üniversitesinde kaldığı onbeş yılda, Aristoteles, el Razi, ibn-i Sina ve ibn-i Rüsd’ün Latinceye çevirilen yapıtlarını incelemiş ve yorumlamıştır Doctor Mirabilis (Mucizevi doktor) lakabıyla ün yapan Bacon, tarikat baskısı nedeniyle önceleri uzun süre çalışmalarını yayınlayamamıştır Sonunda Papa IVClement’in desteği ile yazdığı “Opus Major” adli kitabında çağının hemen hemen tüm bilgilerini özetlemiştir Koruyucusu olan Papanin ölümüyle başı yeniden derde giren bilgin, ibn-i Rüsd’ün düşüncelerini de desteklediği öne sürülerek Dominikenlerin baskısıyla atıldığı hapiste 17 yıl kalmış ve orada ölmüştür

Demokrit (MÖ 460-370); Buğdayın bölünerek una dönüşmesi, büyük kûm taneciklerinin ufalanmasını, hatta en saf madde olan altının bile aşınmasını görüyor, öyleyse atom; “maddelerin bölünemeyen en küçük birimi olmalıdır,” fikrine götürüyordu Ona göre hareket, hem maddelerin hem de onların en küçük tanecikleri olan atomların özelliğidirMadde başlangıçsız ve sonsuzdur Hiç bir şey yoktan var edilemediği gibi, vardan da yok edilemez (madde ve enerjinin korunumu kanunu)

Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); yaklaşık 1500 yıl egemenliğini sürdüren simyacılık akımına karşı çıkarak ilaç kimyası (iatrokimya) çığırını açan bir bilgindir Yirmi yaşında Tirol madenlerinde çalışmaya başlamış ve burada ünlü simyacı Sigismund Fugger ile tanışarak simya bilgilerini geliştirmiştir Viyana üniversitesinde tıp eğitimini tamamladıktan sonra gittiği Ferrara üniversitesinde, eski ustalarını eleştirildiği bir ortamla karşılaşması, tıp ve simyaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır Burada adını değiştirerek, Roma’lı ünlü tıp otoritesi Celsus’dan daha üstün anlamına gelen “Paracelsus” takma adini almış ve bu adla ünlenmiştirÇağını geleneklerine uyarak pek çok ülkeyi ve İstanbul’u gezen bilgin, sonraları yerleştiği Basel ve Strasbourg’da kent hekimliğine atanmıştır
“Bir yandan simyacıların görevlerinin adi metalleri Altına dönüştürmek olmayıp, tıbba hizmet için ilaçlar hazırlamak olduğunu öne sürmüş; bir yandan da çağındaki hekimleri eski ustaların yazdıklarını gözü kapalı uygulayan bilgisizler olarak nitelendirmiştir

 

0