Cevaplar

2012-09-30T18:54:46+03:00

Tarihi olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye (bilgi, belge ve veri) kaynak denir. Konu hakkında tüm yazılı ve yazısız kaynaklar toplanır. Konu hakkındaki tarihi belgeler, bilgiler ve veriler belli bir sisteme göre sınıflandırılır.  Bütün belgeler ve verilerin doğruluk-yanlışlığı eleştiri yöntemiyle tespit edilir ve diğer kaynaklarla karşılaştırılır. Gerekli değerlendirmeler yapılır ve elde edilen bilgiler bir araya getirilerek sonuca gidilir.

 

2 5 2
2012-09-30T18:55:00+03:00

Bir sonuca ulaşmak için,bilim ve mantığa uygun araştısma yapmak bir tarihçinin vaz geçemeyeceği yöntemdir.Bir tarihçi bulduğu veri ve kaynakları titiz bir inceleme yaparak kesin yargıya varmadan yeni bilgi ve belgelerinde bulunabileceğini düşünerek çalışmasını yapar.

I) Anakaynaklar(Birinci elden kaynaklar) II) İkinci elden kaynaklar


2 3 2