Cevaplar

2012-12-04T18:28:52+02:00

Türkçe bazılarının sandığından daha zengindir Dilimizde genel olarak kullanılan 30000 kadar sözcük vardır Bunlara halk ağızlarını ve dilimize girmiş yabancı sözcükleri de katarsak kelime hazinesi elli bini geçer Ayrıca Türkçe’de organ, hayvan ve doğa adları zengindir Renk ve akraba adları da birçok dillere göre daha çeşitlidir ve zengindir

Türklerin Şamanist olduğu dönemlerde yani X Yüzyıldan önce Türkçe’de Arap-Fars etkisi oldu İslam’dan önce Çin, Sanskrit, Tibet, Sogd ve Tohar dillerinin etkisinden söz edilebilir

Bu dönemde Köktürkçe ve Uygurca güçlü varlığını korudu Hatta Uygur Türkçesi hukuk, tıp ve dinle ilgili terimlerde gelişme göstermiştir Uygurca öteki Türk lehçelerine de bir ölçüde kaynak olmuştur

2 3 2
2012-12-04T18:30:56+02:00

Türkçenin Önemi İle İlgili Kompozisyon

Türkçe sanıldığından daha zengindir. Dilimizde genel olarak kullanılan 30000 kadar sözcük vardır. Bunlara halk ağızlarını ve dilimize girmiş yabancı sözcükleri de katarsak kelime hazinesi elli bini geçer. Ayrıca Türkçe'de organ, hayvan ve doğa adları zengindir. Renk ve akraba adları da birçok dillere göre daha çeşitlidir ve zengindir.

Türklerin Şamanist olduğu dönemlerde yani X. Yüzyıldan önce Türkçe'de Arap-Fars etkisi oldu İslam'dan önce Çin, Sanskrit, Tibet, Sogd ve Tohar dillerinin etkisinden söz edilebilir.

Bu dönemde Köktürkçe ve Uygurca güçlü varlığını korudu. Hatta Uygur Türkçesi hukuk, tıp ve dinle ilgili terimlerde gelişme göstermiştir. Uygurca öteki Türk lehçelerine de bir ölçüde kaynak olmuştur.

X.-XII. yüzyıllar arasındaki Türkçe'ye İslami sözcük ve terimler girmeye başlamıştır. Samanoğulları, Gazneliler ve Karahanlılar döneminde Türkçe önemini sürdürmüştür. Ahmet Yükneki'nin Atabet ul-Hakaik'i, Yusuf Hac Hacib'in Kutatgu-Bilig'i ve Gazneli Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ü bu dönemde yazılmıştır. Bu yapıtlardan ilk ikisinin hem Uygurca, hem de Arap harfleriyle yazılmış nüshası bulunmuştur İçerik elbette Türkçe'ydi..

0