Cevaplar

2012-12-04T18:36:09+02:00

  Bir kümedeki elemanların kapalı bir eğri içinde belirtilerek verilmesine,kümenin Venn Şeması ile gösterilmesi denir.

ÖRNEK
  Rakamlar kümesini venn şeması ile gösterelim.
LİSTE YÖNTEMİYLE GÖSTERME


    Kümeyi oluşturan elemanların arasına virgül koyarak {........} biçiminde parantez içinde yazılmasıdır.


ÖRNEK
DERSANE kelimesinin harflerini liste yöntemi ile gösterelim.
K={E,D,A,N,R,S} şeklinde olur.


ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ İLE GÖSTERME


    Bir kümenin elemanlarının ortak özellikleri varsa ve bu ortak özellikler kümeyi belirtmek için yeterli ise ,bu küme elemanlarının ortak özellikleri ile küme parantezi içinde yazmak yeterlidir.Bir kümenin bu biçimde gösterilişine kümenin ortak özellik yöntemi ile gösterilmesi denir.

ÖRNEK
A={1,3,5,7,9}kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi;
A={Bir basamaklı tek doğal sayılar} şeklindedir.
B={Haziran,Temmuz,Ağustos} kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi;
B={Yaz mevsiminin ayları}şeklindedir.

2 5 2
2012-12-04T20:56:43+02:00

Ortak Özellikler Farklı Şeylerin Aynı Özelliklere Sahip Olmasıdır Teşekkürler . :)

0