Cevaplar

2012-12-04T18:54:05+02:00

Eşya ve olayları tanımlarken iki tür büyüklük kullanırız.
Skaler büyüklükler
Vektörel büyüklükler
Skaler büyüklükler: Sadece sayı ile ifade edilen
büyüklüklerdir.
Örnek: 10 kalem, 20 m, 60 saniye v.b.
Vektörel büyüklükler: Sadece sayı ile ifade edilemeyen,
Doğrultusu
Yönü
Şiddeti ( Büyüklüğü )
Uygulama noktası ( Başlangıç noktası ) bilinen
büyüklüklere denir. Vektörel bir A büyüklüğü A ile, boyu
ise I A I ile gösterilir.
Doğrultusu ………………I xy I
Yönü …………………….. K’dan M’ye doğru
Şiddeti ………………….. 2 birim
Uygulama noktası …….. K
Vektörlerin özellikleri:
1.) Đki vektörün toplamı ya da farkı yine bir vektördür.
A B C
r r r
+ = A B D
r r r
− =
2.) Vektörlerde toplamada değişme özelliği vardır.
A B B A
r r r r
+ = +
3.) Bir vektörü skaler bir sayıyla çarpmak yada bölmek o
vektörün büyüklüğünü çarpmak yada bölmek demektir.
4.) Bir vektörün zıt işaretlisi, zıt yönlü bir vektördür.
Doğrultusu değişmez.
5.) Bir vektörün doğrultusu, yönü ve şiddeti
değiştirilmeden istenilen yere taşınabilir.
6.) Doğrultusu, yönü ve şiddeti aynı olan vektörler eşit
vektörlerdir. Uygulama noktası (Başlangıç noktası) farklı
olabilir.

0
2012-12-04T19:27:12+02:00

Eşya ve olayları tanımlarken iki tür büyüklük kullanırız. 
Skaler büyüklükler 
Vektörel büyüklükler 
Skaler büyüklükler: Sadece sayı ile ifade edilen 
büyüklüklerdir. 
Örnek: 10 kalem, 20 m, 60 saniye v.b. 
Vektörel büyüklükler: Sadece sayı ile ifade edilemeyen, 
Doğrultusu 
Yönü 
Şiddeti ( Büyüklüğü ) 
Uygulama noktası ( Başlangıç noktası ) bilinen 
büyüklüklere denir. Vektörel bir A büyüklüğü A ile, boyu 
ise I A I ile gösterilir. 
Doğrultusu ………………I xy I 
Yönü …………………….. K’dan M’ye doğru 
Şiddeti ………………….. 2 birim 
Uygulama noktası …….. K
Vektörlerin özellikleri:
1.) Đki vektörün toplamı ya da farkı yine bir vektördür.
A B C
r r r
+ = A B D
r r r
− =
2.) Vektörlerde toplamada değişme özelliği vardır. 
A B B A
r r r r
+ = +
3.) Bir vektörü skaler bir sayıyla çarpmak yada bölmek o 
vektörün büyüklüğünü çarpmak yada bölmek demektir. 
4.) Bir vektörün zıt işaretlisi, zıt yönlü bir vektördür. 
Doğrultusu değişmez. 
5.) Bir vektörün doğrultusu, yönü ve şiddeti 
değiştirilmeden istenilen yere taşınabilir. 
6.) Doğrultusu, yönü ve şiddeti aynı olan vektörler eşit 
vektörlerdir. Uygulama noktası (Başlangıç noktası) farklı 
olabilir.

1 5 1