Cevaplar

2012-12-04T19:01:39+02:00

defderdar ı solım herseyı not alır

 

0
En İyi Cevap!
2012-12-04T19:02:39+02:00

Sadrazam Osmanlı imparatorluğunda hükümet başlarına verilen isim devlet işlerinin yönetiminde padişaha kesin yetkiile vekalet edebilirdi. Osmanlı devletinin ilk yıllarında, devlet işleri vezir 1er tarafından yönetilirken, Murat I. zamanından itibaren, baş vezir olarak vezir-i azam lık kurulmuştur. Bu deyim, Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazam,olarak değiştirilmiş ya da sadr-ı azam Osmanlı imparatorluğunun sonuna kadar bu şekilde kalmıştır

Kazasker ya da kadıaskerOsmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim. Yetkileri şöyle sıralanabilir: Kadı atamaları, müderris atamaları, din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma-değiştirme-yeni kararlar oluşturma. Yani kadı kararlarına itiraz kazaskerliğe yapılırdı. Yetkilerinin çoğunu 16. yüzyıl'dan itibaren Şeyhülislama devretmiştir.

Nişancı, Divan-ı Hümayun'a katılan devlet görevlilerinden biridir. Nişancı, Kalemiye sınıfının başıdır. Nişancı, pâdişâh adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere, hükümdârın imzâsı demek olan tuğrayı çekmekle görevlidir. Tuğra,Roma geleneğinin bir devamı olarak, hazırlanan belgelerin başında bulunurdu.

Defterdar Osmanlı Devleti'nde maliye nazırına verilen addır. Defterdar aynı zamanda Divan-ı Hümayun üyesi idi. Ayrıca eyalet defterdarları vardı ve bunları maliye nazırından ayırma için mutlakaeyalet defterdarı ya da nazır-ı emval denilirdi. Cumhuriyet döneminde eyaletler kaldırılıp sancaklara önce vilayet sonra il ismi verilince, bunların başındaki en yüksek maliye görevlisine defterdardendi. Bugün de defterdar kelimesi bu manada kullanılmaktadır.

1 5 1